Udstillinger 2003

merete-barker.jpg

Merete Barker – Quo vadis
2. november 2002 - 12. januar

"Hvor går vi hen?" – spørger en af vores betydelige yngre kunstnere, som har markeret sig kraftigt siden starten i Ny Abstraktion i 80’erne. Mange udstillinger, medlem af Grønningen, og deltager i den aktuelle debat. Fra eksponent for den abstrakte rumkunst har hun bevæget sig via computerkunst og ornamentale forløb til stadigt mere stoflige og procesorienterede arbejder. Værkerne udmønter sig dels i installationer og skulpturer, men først og fremmest i store, drivende lærreder, der giver forestillinger om bjerge, urtid, byer, vældige scenerier – ikke for ingenting inspireret af Palle Nielsen. Men i en helt anderledes – og farverig – form.


palle.jpg

Arne Ungermann
25. januar - 21. april

Evigt unge Arne Ungermann ville netop nu være fyldt 100 år. Det fejres med en stor udstilling af hans produktion, som spænder fra enkelt illustrationer i bl.a. Politiken, Blæksprutten, Svikmøllen, Kulturkampen, Hvedekorn – til bogillustrationer ("Palle alene i Verden", "Okker Gokker", "Abel Spendabel", Halfdan Rasmussens "Tosserier"etc.), teaterdekorationer, plakater, originaltegninger, m.m. Et samlet billede, som dækker en stor del af det forrige århundrede – fra dengang man havde husassistenter ("Hanne Hansen") til TV serien "Matador"s vignetter. En udstilling som forsøger at vise hans gennemførte sans for det enkelt formidlede budskab i en ofte overraskende form.


cronhammar.jpg

Spejlingen, Instrumentet, Gyngen og Genkomsten
10. maj - 22. juni

Sophienholm iscenesat af Thomas Bang, Ingvar Cronhammar og Poul Ingemann
De tre kunstnere – billedhuggerne Thomas Bang og Ingvar Cronhammar samt arkitekten Poul Ingemann, der hver for sig er markante i den aktuelle kunst og kunstdebat – er gået sammen i et projekt, som vil sætte Sophienholm i scene med skulpturer og installationer. Konceptet de arbejder ud fra, udtrykker de selv således: "Den inventarbearbejdning, der er tale om på Sophienholm er en art indretning, hvor hvert rum kan ses som en arena eller et territorium, hvor forskellige opfattelser af det at bebo diskuteres og bearbejdes. Minder, konflikter, idiosynkrasier og tidsmæssige forskydninger indgår som aspekter af helheden og indprenter sig med forskellig energi i hvert af rummene".


lichtenstein.jpg

Rokkedal collection – Passion
5. juli - 14. september

Sophienholm har her fået en enestående chance for at vise moderne kunst i internationalt format, idet Niels Rokkedal har stillet sin samling (over 700 værker) til rådighed. Her foretages naturligvis et kræsent udvalg, hvor tyngdepunktet kommer til at ligge på nyere amerikansk kunst. Ikke mindst er de to meget væsentlige skikkelser Robert Rauschenberg og Jasper Johns fornemt repræsenteret. Et andet tyngdepunkt udgøres af den amerikanske ekstrem-realisme fra 1970´erne (Chuck Close, Richard Estes m.fl.). Og i de senere år er samlingen øget med en fin repræsentation af det nye kunstnerfotografi (Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe, Nan Goldin til eksempel). Men der vil også være fokus på den europæiske avantgarde (specielt fransk og tysk), samt et dansk islæt, der fokuserer på linien fra Per Kirkeby til Christian Lemmerz. Udstillingen arrangeres i samarbejde med Vendsyssel Kunstmuseum.


september.jpg

Nyt dansk landskabsmaleri
20. september - 19. oktober

Lyngby Kunstforenings Septemberudstilling kommer denne gang til at handle om nyt dansk landskabsmaleri. Efter en tid med abstraktions- og installationskunst er der vokset en ny generation af malere op, med kærlighed til det danske landskabsmaleri, som de har formået at skabe en ny og spændende indfaldsvinkel til – fra det romantiske over det anede til det dramatiske. Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Henrik Santana Martensen, der udstiller sammen med Steen Larsen, Finn Richart, Søren Hagen, Bent Hedeby Sørensen, Bjørn Pierri Enevoldsen og Preben Fjederholdt.


syberg.jpg

Syberg - fra akvarel til keramik
25. oktober - 11. januar 2004

I de senere år er der kommet fornyet opmærksomhed omkring den fornemme håndværkertradition, som nogle af de berømte Fynbomaleres børn etablerede. Ikke alene havde de kunstnerånden i blodet, nogle af dem dannede også et fællesskab, som fx Grete Jensen (datter af Peter Hansen) og Hans Syberg (søn af Fritz Syberg). I Valby etablerede de et værksted kaldet "Hans og Grete". Her producerede de deres særdeles populære fajancestel med glade, enkle blomstermotiver i fine farver og former. Senere blev Lars Syberg værkstedets ledende figur. I dag er Syberg-keramikken et yndet mål for antikvitetsjægere. Udstillingen vil også vise linien fra de malende forældre i form af malerier og akvareller. Udstillingen arrangeres i samarbejde med Faaborg Kunstmuseum.