Udstillinger 2004

syberg.jpg

Syberg - fra akvarel til keramik
25. oktober 2003 - 11. januar

I de senere år er der kommet fornyet opmærksomhed omkring den fornemme håndværkertradition, som nogle af de berømte Fynbomaleres børn etablerede. Ikke alene havde de kunstnerånden i blodet, nogle af dem dannede også et fællesskab, som fx Grete Jensen (datter af Peter Hansen) og Hans Syberg (søn af Fritz Syberg). I Valby etablerede de et værksted kaldet "Hans og Grete". Her producerede de deres særdeles populære fajancestel med glade, enkle blomstermotiver i fine farver og former. Senere blev Lars Syberg værkstedets ledende figur. I dag er Syberg-keramikken et yndet mål for antikvitetsjægere. Udstillingen vil også vise linien fra de malende forældre i form af malerier og akvareller. Udstillingen arrangeres i samarbejde med Faaborg Kunstmuseum.


ramee.jpg

Ramée – arkitekt og stilskaber
24. januar - 7. marts

I 1805 lod storkøbmanden Constantin Brun Sophienholm ombygge til det klassicistiske hus, vi kender og bruger i dag – næsten 200 år senere. Samtidig blev parken anlagt i den romantiske engelske havestil. Arkitekten var den dengang meget kendte og benyttede franskmand Jacques Joseph Ramée. Og det er hans virke denne udstilling drejer sig om. En udstilling, der i en lidt anden form har været vist i Jenisch Haus i Altona, Hamborg i 2003. Ramée virkede nemlig som både bygnings-, indretnings- og havearkitekt – ikke blot i Paris (som han måtte forlade p.g.a. revolutionen) – men også i Tyskland, Danmark og Amerika. En for sin tid meget berejst herre. I Danmark står foruden Sophienholm også Frederikslund i Søllerød og Øregård i Gentofte tilbage. Og hvad hans indretningskunst angår, kan bl.a. Erichsens Palæ på Kgs. Nytorv nævnes.


broegger.jpg

Seven up + 13 til bords
20. marts - 9. maj

Stig Brøgger – maler og mangeårig professor ved Kunstakademiet i København – står for denne udstilling af nutidig kunst. Han har inviteret kunstnerne Signe Guttormsen, Freddie A. Lerche, Peter Mandrup, Erik Steffensen, Ivar Tønsberg, Troels Wörsel, Henrik B. Andersen, Martin Erik Andersen, Dorte Dahlin, Leonard Forslund, Kristofer Hultenberg, Torben Kapper, Annemette Larsen, Mogens Møller, Øivind Nygård, Bettina Serup, Mette Vangsgaard, Kirstine Vaaben og Niels Vørsel. Stig Brøgger ønsker at pege på de uendelige muligheder som kunsten består af – uden løftede pegefingre, men med underholdende åbenhed: ”Det skal være værker – nu det er blevet alt for moderne at unddrage sig værkbegrebet. Det skal stå stille – nu alting flyder. Og det skal være præcist – nu det meste gestikuleres mere eller mindre tilfældigt”.


glaskunst.jpg

Glaskunst
16. maj - 4. juli

I et samarbejde mellem Holstebro Kunstmuseum og Sophienholm har glaskunstneren Atila fået til opgave at sammensætte en udstilling, der skal vise en større præsentation af dansk unikaglas udført af kunstnere, der gjort sig gældende med et stort talent inden for de sidste ti år. Udstillingen hedder ”GLASSS” og vil give et bud på væsentlige tendenser i dansk glaskunst. Den vil være med til at sætte fokus på en kunstart, der er er i fremdrift, men som endnu ikke for alvor har vundet fodfæste i kunstinstitutionen. De deltagende kunstnere – Marianne Buus, Lene Bødker, Steffen Dam, Trine Drivsholm, Rikke Hagen, Micha Maria Karlslund, Pipaluk Lake, Tobias Møhl, Stig Persson og Line Gottfred Petersen – er alle meget personlige i teknik og udtryk. De er eksperimenterende i form og farve, og samtidig påholdende i mål og midler – glas er et materiale med mange fristelser.


nina.jpg

Nina Sten-Knudsen
10. juli - 19. september

Med en stor retrospektiv separatudstilling af maleren Nina Sten-Knudsen sættes der fokus på et værk af en af de mest betydende kunstnere i det danske kunstbillede. Hendes billeder virker umiddelbart ”klassiske” – en Turner, en Eckersberg, eller en Hammershøi er ikke fremmede for hende, men ser man nærmere efter, er hun udpræget ”moderne”. Det er mentale billeder, afsøgende landskaber eller interiører, hvor man leder forgæves efter forsvindingspunkter eller perspektiv. Men de er fulde af historier og store spørgsmål om meningen med jorden, med livet, med kunsten. Nina Sten-Knudsen tilhører generationen, der startede som ”De nye Vilde” i 80’erne, men er gennem­løbet sin helt egen udvikling, hvor udstillingen ”Landskabet senere” på Glyptoteket og i New York i 1999 cementerede hendes position på kunstscenen.


 

Septemberudstilling
25. september - 24. oktober


Skagen/Kerteminde
30. oktober – 22. januar 2005

Udstillingen fortæller i 150 malerier og skitser den hidtil ukendte historie om lighedspunkterne og forbindelserne mellem de to malerkolonier. Der har ikke tidligere været fokus på en eventuel samhørighed, idet der var en halv generation imellem "Skagen" og "Fyn", og kunstnerne fra de to kolonier så vidt vides ikke omgikkes hinanden i større stil. Men malerne i Skagen og Kerteminde var optaget af det samme – at skildre Virkeligheden i farve og lys. I opposition mod Akademiet blev nye dagligdags­motiver sat på dagsordenen: Naturen under vejret, livets vilkår, haven og hjemmet, kunstnerne selv og deres passion for jagten eller livet på stranden. Skagen og Kerteminde er begge fiskerbyer og har begge en storslået natur omkring sig med et helt specielt appellerende lys – Skagens Gren og Fyns Hoved. Skagens barsk og storslået, Fyns med en blidere karakter.