Udstillinger 2007

Corner-Classic.jpg

Figurer i et landskab – Corner classic
30. december 2006 – 18. februar

Den berømmede Corner-udstilling fejrer i år sit 75-års jubilæum på Charlottenborg. Det var landskabsmalerne, der i 1932 søgte sammen her, som "værn" mod det abstrakte gennembrud. Det har Sophienholm besluttet at følge op om, idet man har bedt sammenslutningens mangeårige dynamiske formand Kjeld Heltoft, om at sammensætte en udstilling med retrospektivt sigte – en "Corner Classic" – hvor man kan opleve mangt et kært gensyn med eksempelvis Sven Havsteen-Mikkelsen, Hans Scherfig, Erik Raadal, Lauritz Hartz, Erik Hoppe, Ole Kielberg, Karl Bovin, Søren Hjorth Nielsen og mange flere. Læs mere 


Knud-Agger.jpg

Knud Agger
24. februar – 22. april

Knud Agger (1895-1973) – har apropos også udstillet på Corner, men blev senere (1939) medlem af Den Frie Udstilling. I et lyrisk, naturalistisk formsprog skildrede han hverdagsmotiver som familien i haven, landskaber, og figurbilleder. Bl.a. det berømte "Aftensmåltidet", som før har gæstet Sophienholm som lån fra Esbjerg Kunstmuseum. Her ser man, hvordan han formår at skildre en intim situation (amningen), så den bliver almen. Han boede fra 1932 i Helsingør, men arbejdede også meget på den lille ø Venø i Limfjorden med landskaber, som endte med at få en nærmest abstrakt karakter. På grund af tilknytningen til disse to egne i landet vises udstillingen både på Holstebro Kunstmuseum og på Sophienholm. Læs mere 


Niels-Guttormsen.jpg

Niels Guttormsen
28. april – 17. juni

Niels Guttormsen er født 1932 – uddannet som maler på Kunstakademiet, men er selvlært som billedhugger. Medlem af den Frie Udstilling fra 1974. Guttormsen tog del i den danske avantgarde-bevægelse i midten af 1960´erne, inspireret af bl.a. Robert Jacobsen, ud fra visionen om at befri skulpturen fra den traditionelle klassiske sokkel og fra det, man kunne genkende som noget figurligt. Med dette sigte var han en del af en international strømning i tiden, der tog sit udspring i USA med den amerikanske minimalisme og land-art bevægelse. Nye opfattelser af skulpturens størrelse, ståsted og fundamentale mening og værdi for publikum blev både begyndelsen og dét punkt, Guttormsen fortsat har bevæget sig omkring gennem sit snart 50-årige virke. Som arkitekt er han manden bag det berømte "Vingehus" i Ballerup. Læs mere


Anna-Ancher.jpg

Anna Ancher & co.
23. juni – 16. september

De fleste kender maleren Anna Ancher. Og måske også historien om, at hun blev rådet til at smide sin malerkasse i havet, da hun stod for at skulle giftes med Michael Ancher. Rådet kom fra hendes lærer, maleren Vilhelm Kyhn, som drev en malerskole for kvinder fra 1865-1895. (Kvinder kunne jo ikke komme på Akademiet dengang). Det råd fulgte hun da heldigvis ikke. Men hvad med Emilie Mundt, Kathinka Agerskov, Theodora Krarup eller Cathrine Zernichow? Og mange andre, som var elever på samme skole. Historierne og billederne bliver nu gravet frem i forbindelse med et større forskningsprojekt, som munder ud i denne spændende udstilling og tilhørende katalog. Læs mere


Sofastykker.jpg

Septemberudstilling
22. september – 21. oktober

Lyngby Kunstforenings Septemberudstilling har afsæt i det klassiske sofastykke, som gennem historien har prydet hjemmets stue. Måske er det nøje udvalgt, måske skal det blot passe til sofaens farve eller have en repræsentativ funktion. Måske noget helt andet. "Sofastykker" er en gruppeudstilling med deltagelse af 13 danske billedkunstnere og kunsthåndværkere, der hver især forholder sig konkret og aktivt til udstillingens tema. Dynamikken i udstillingen vil dels komme fra kunstnernes forskellige valg af virkemidler, dels fra publikums eget forhold til udstillingen. De deltagende kunstnere er Hjørdis Haack, Bent Hedeby Sørensen, Michael Geertsen, Lone Skov Madsen, Jørgen Hansen, Anne Frøche, Stig Persson, Anne Fabricius Møller, Anette Bendixen, Grete Sørensen, Lise Frølund, Lisbeth Friis og Gudrun Pagter.


Kirsten-Eli.jpg

Kirsten Klein / Eli Benveniste
27. oktober – 30. december

En udstilling, som i dialogen mellem to fremtrædende, yngre danske kunstnere vil pege på nogle aktuelle tendenser inden for FOTOGRAFI og SKULPTUR. – Fotografen Kirsten Klein er kendt for sine smukke, personlige, næsten maleriske gengivelser af natur og landskaber, der både taler til den æstetiske sans, men også taler sit tydelige sprog om menneskers liv og færden, endog selv om de er usynligt tilstede. – Det nærmest overdrevne perspektiv hun bruger, samt inspirationen fra den jord vi har vores gang på, har hun på en eller anden måde tilfælles med billedhuggeren Eli Benveniste, som i sine strenge, tilslørede, nærmest organiske figurer i bronze, ler og glas knytter an til uudtalte historier og henvisninger fra fortid til nutid. Måske har man set hendes udsmykninger i f.eks. Sø-og Handelsretten, eller på Koloristerne. Ellers er chancen her for en symbiotisk oplevelse. Læs mere