Anna Ancher & Co.

Eleverne fra Vilhelm Kyhns Malerskole for Kvinder 1865-95

23. juni – 16. september 2007

Landskabsmaleren Vilhelm Kyhn (1819-1903) drev i de sidste årtier af 1800-tallet Danmarks mest populære kunstskole for kvinder. Kvinder havde ikke adgang til Kunstakademiet på den tid, men over 75 kvinder med stærke kunstneriske ambitioner fik deres første undervisning hos Kyhn. Og nu bliver der lejlighed til at stifte bekendtskab med 36 af dem! Deres værker, over 125 i alt, udgør udstillingen, der præsenterer både kendte og ukendte kunstnere.

Alle kender Anna Ancher, nogle har hørt om Johanne Krebs, eller Emilie Mundt og Marie Luplau, eller måske Emmy Thornam. Men hvem kender Julie Hamann, Nielsine Petersen og Pauline Thomsen? Sikkert kun de færreste. Men nu skal de frem i lyset, og det samme skal en lang række andre Kyhn-elever, herunder også elever fra Island og Norge.

Kynh-eleverne har aldrig været genstand for en særlig undersøgelse eller formidling, men ønsket om at vide mere om dem har længe været til stede. Et forskningsprojekt ledet af kunsthistoriker Anne Lie Stokbro er blevet gennemført i samarbejde mellem Sophienholm, Ribe Kunstmuseum og Johannes Larsen Museet i Kerteminde, og har ført til udgivelse af en fornem illustreret bog på 152 sider, hvor der kastes lys over de kvindelige kunstneres grundvilkår, deres karriere og kunst. Således ved vi i dag meget mere om kunstnerne, om hvad de havde at byde på, og om hvorfor så mange af dem er blevet glemt i årenes løb.

På udstillingen får gæsterne mulighed for at opleve de kvindelige kunstneres værker, vurdere dem og selv tage stilling til, om eftertiden har behandlet Kyhns elever retfærdigt eller ej.

Bogen kan købes på udstillingen for 249 kr.

Anna Ancher: Vilhelm Kyhn (1903)

Anna Ancher: Vilhelm Kyhn (1903)

Elise Konstantin-Hansen: Hønsene på morgenudflugt (1898)

Elise Konstantin-Hansen: Hønsene på morgenudflugt (1898)

Emilie Mundt: Malerinde og barn i atelieret (1893)

Emilie Mundt: Malerinde og barn i atelieret (1893)