Corner Classic

30. december 2006 – 18. februar 2007

Parallelt med årets Corner-udstilling på Charlottenborg – som i år fejrer 75 års jubilæum – præsenteres på Sophienholm en udstilling med Corners stiftere og ældste medlemmer. Kunstnere der i dag ville være omkring 100 år.

Det er Corner-udstillingens mangeårige medlem og dynamiske formand Kjeld Heltoft, der er primus motor i udstillingen på Sophienholm, som nu kan fremvise en perlerække af 150 malerier, tegninger og skulpturer.

Det var landskabsmalerne der i 1932 søgte sammen (på det daværende hotel Corner) i forsøg på at "værne" sig mod det abstrakte gennembrud. Fællesnævneren var en figurativ, ekspressiv kunst med udgangspunkt i tredivernes mørkemaleri.

Dette såkaldte mørkemaleri, hvis udøvere for en stor dels vedkommende tilhørte eller kom til at tilhøre Odsherredgruppen, var udtryk for en selvbesindelsens tid. Efter modernismens udvidelse af billedsproget trængte man til en udtryksform, der dyrkede inderlighedens spor i stoffet. Det gjorde knap så meget om værket var i tidens trend, bare den var ægte. Man var træt af manifester, for nu gjaldt det om at frembringe en kunst, hvor det var intensiteten og ikke de rigtige meninger der drev værket. Det lyriske i en heftig penselskrift, udendørsmaleri og øje til øje kontakt med model og motiv skabte en lang række fabelagtige billeder, som ofte havde en særlig stemning, fordi de var udført i ét stræk. Med ophavsmanden Karl Bovins ord blev der "i stedet for konditorkager bagt grovbrød af det lokale mel. For det syntes vi, der var mest brug for". Og det faldt jo også meget godt i tråd med tredivernes generelle trange livsvilkår.

Det var i hvert fald denne mentalitet, der faldt i øjnene på et interesseret publikum, som i 1932 for første gang glædede sig over Corner-kunstnernes skumle landskaber og figurer samtidig med, at det var tydeligt at også Lauritz Hartz, Erik Raadal, Victor Brockdorff, Kaj Ejstrup og Alfred Simonsen var overbeviste om, at det var gennem fordybelse i det lokale, at man nåede frem til at skildre det universelle. Man kan også karakterisere Corner-kunstnernes særpræg som en udpræget ansvarlighed over for synsoplevelse og miljø.

Budskabet, der også i dag er drivkraften bag udstillingens kontinuitet og fornyelse, bragtes videre af kunstnere som Sven Havsteen-Mikkelsen, Hans Scherfig, Erik Hoppe, Ole Kielberg, Ellen Krause, Søren Hjorth Nielsen og mange flere. I dag er man nået så vidt som til også at have inddraget berømtheder fra "School of London" – Leon Kossof, Frank Auerbach, Celia Paul m.fl.

I forbindelse med udstillingen er der udgivet en fornemt illustreret bog med tekst af kunsthistoriker, mag.art. Hans Edvard Nørregård-Nielsen, som med megen indføling formår at gøre sine personlige oplevelser med Odsherredmalerne til almene værdier, samtidig med at han får kunstnerne placeret i "kongerækken" efter Guldalderen og Fynboerne.

Den oplagte forbindelse til Fynboerne betyder, at udstillingen går videre til Johannes Larsen Museet i Kerteminde, efter at den har været vist på Sophienholm.

Karl Bovin

Karl Bovin

Kaj Ejstrup

Kaj Ejstrup