Kirsten Klein / Eli Benveniste – Det evige nu

27. oktober – 30. december 2007

Sophienholms bidrag til den aktuelle kunstdebat sker i form af vedkommende og kvalitative udstillinger, hvor der også peges på sammenhængen til den bagvedliggende kunst- og kulturhistorie. Det sker i form af udstillinger med enkelte kunstnere, eller temaudstillinger, eller som i det aktuelle tilfælde i form af dialogudstillinger mellem to kunstnere.

Denne gang sker det med en udstilling af to aktuelle og fremtrædende kvindelige danske kunstnere – Kirsten Klein og Eli Benveniste – som i en kunstnerisk dialog mellem fotografi og billedhuggerkunst peger på en række vigtige tendenser i tiden. Kunstnerne har fået hver sit katalog til udstillingen, men har alligevel arbejdet sammen om form og indhold. Og de er enige om, at det sammenfaldende i deres "budskab" kan betegnes som "DET EVIGE NU". Det er således også blevet udstillingens titel.

Fotografer er vidner. Fotografen Kirsten Klein (f. 1945) er naturens vidne og gengiver øjeblikket, i et evigt nu. Sådan havde sandet lagt sig, da vandet skyllede hen over det, sådan spejlede bølgen fra båden sig i sit eget element, som hun så det på en sejltur. – Kirsten Klein er kendt for sine smukke, personlige, dramatiske og næsten grafiske gengivelser af natur og landskaber, i en teknisk kunnen, som ikke er mange forundt. Det er billeder som både taler til den æstetiske sans, men også taler deres tydelige sprog om menneskers liv og færden, endog selv om de er usynligt tilstede. Hun dyrker det ultimative øjebliksbillede, som i heldigste tilfælde kan blive til store fortællinger om folkets og landets sjæl. Det hjemlige Mors er naturligt i centrum, men også Norge, Irland eller Skotland er jagtmarker for motiver og fortællinger.

Kirsten Klein har foruden udstillinger i ind- og udland også leveret billeddelen til mange, smukke bogværker. Hun er for tiden også medarbejder på et meget stor værk, der påtænkes udgivet om det danske landskabs kulturhistorie.

Det nærmest overdrevne perspektiv hun bruger, samt inspirationen fra den jord vi har vores gang på, har hun på en eller anden måde tilfælles med billedhuggeren Eli Benveniste (f. 1961), som med sine strenge, tilslørede, nærmest organiske figurer i bronze, ler eller glas knytter an til samme uudtalte historier og henvisninger fra fortid til aktuel nutid, som man også kan "læse" sig til i Kirsten Kleins fotografier. Det handler om skyggernes magt, og det evige nu henviser bl.a. til den evige gentagelse af menneskers fejltagelser og følgagtighed. Skulpturerne befinder sig normalt i en tilstand, hvor de ikke har påtaget sig en bestemt identitet, men hvor tvivlen stadig byder på muligheder. Undertiden er hendes inspiration og kommentarer til aktuelle politiske tilstande dog ikke til at misforstå.

Eli Benveniste har udstillet i mange sammenhænge. Hun er medlem af Koloristerne og har ligeledes udført en række store monumental- udsmykninger. Hun bor og arbejder for det meste i Italien og i Portugal. Til denne udstilling har hun haft mulighed for at arbejde på Statens Værksteder for Kunst.

klein1.jpg
klein3.jpg
benveniste2.jpg
benveniste4.jpg