Knud Agger – Kærlighedens vej

24. februar – 22. april 2007

Meget apropos den foregående udstilling om "Corner Classic" har emnet for denne separatudstilling – Knud Agger – også udstillet på Corner i 30'erne, men blev i 1939 medlem af Den Frie Udstilling.

Maleren Knud Agger havde gennem årtier en fremtrædende position i det hjemlige kunstliv, og den dag i dag er han en betydelig eksponent for bestemte sider af dansk kunst. Hertil kommer, at Knud Agger er en fremragende maler. Med andre ord er der gode grunde til med en bog og en udstilling at hylde denne på mange måder også særegne kunstner.

Knud Agger var skildrer af det hverdagslige i almindelighed, men han blev med årene mere og mere optaget af intimsfæren: Familien, huset, sommerhuset og haven. Hans kunst bevægede sig i første omgang fra det saglige mod det impressionistiske. Med tiden skaber Knud Agger også billeder, der tolker virkeligheden visionært med stærke eksistentielle undertoner. Og parallelt med disse udtryksformer udfolder Knud Agger i de såkaldte stenbilleder fra de senere år sin virkelighedstolkning på en ganske ny og anderledes måde, der for den udenforstående forekommer at være ren abstrakt kunst. Kunstnerens hustru, Ingeborg Agger spiller i øvrigt en ikke ubetydelig rolle i denne for dansk kunst så forholdsvis usædvanlige kunstneriske forløb og udvikling.

Dette og meget mere skildres forløsende i bogen – eller udstillings- katalogen – hvis forfatter er cand.mag. i kunsthistorie, Søren Elbak, der i årtier indgående har beskæftiget sig med Knud Agger og hans kunst. Helt centralt i Søren Elbaks skildring står kunstnerens kærlighed til livet og Knud Aggers stadige bestræbelser på at udtrykke denne kærlighed ved at male livet.

Grunden til at netop Holstebro Kunstmuseum og Sophienholm sideløbende med udstillingen har udgivet bogen er, at Knud Agger er født og opvokset i Holstebro. Han tilbragte også som ung kunstner en række år i byen. Midt i 1930'erne malede han desuden en række motiver fra Hvide Sande. Endelig købte Knud Agger i 1946 sommerhus på Venø i Limfjorden, hvor han tilbragte mange somre og her fandt inspiration til nogle af sine betydeligste malerier. Knud Agger bibeholdt således en nær kontakt med det nordvestjyske. Men ellers var han i mere end tre årtier bosat i Nordsjælland. Nærmere betegnet Helsingør, hvor han med udgangspunkt i villaen Maryhill, malede de fleste af sine indtagende miljø- og personskildringer.

Knud Agger modtog i tidens løb flere æresbevisninger. Blandt andet Eckersberg medaljen og Thorvaldsens medalje.

Udstillingen om Knud Agger er retrospektiv i sit sigte. Der er lånt billeder af familien, private, institutioner, virksomheder og museer.

Den flotte bog om Knud Agger af Søren Elbak koster 178 kr.

4.jpg
3.jpg
2.jpg