Svend Engelund 100 år

5. april – 8. juni 2008

Svend Engelund ville være fyldt 100 år d. 4. april i år. Derfor var udstillingen i Sophienholms smukke lokaler - i samråd med ham selv - planlagt til at åbne netop nu. Desværre døde han i oktober sidste år, mæt af dage, men i tilfreds bevidsthed om, at han skulle have denne store retrospektive udstilling. Så også københavnerpublikummet kan lære ham nærmere at kende.

Svend Engelunds foretrukne motivverden er især landskabet i al slags vejr. Specielt Vendsyssel og egnen omkring Vrå (hans fødeby) havde hans forkærlighed. - Han blev uddannet på Kunstakademiet i København i 30´erne, men vendte under krigen tilbage til sin hjemegn, der ligger som et fladt landbrugsland med spredte gårde under en høj himmel.

Engelund var om nogen landskabsmaler. - Hans billeder af forenklede landskaber med kraftige, raffinerede farveklange vandt stor genklang i hans samtid. I disse landskaber fastholdt han naturoplevelsen som sin primære inspirationskilde. Men han malede også figurbilleder, opstillinger og portrætter, og han skildrede det sete i et genkendeligt formsprog, der dog i sig rummer modernismens abstraktion, konstruktive iscenesættelser af billedrummet og frigørelse af farven.

Som man vil kunne konstatere i bogen, der følger udstillingen, har kunsthistorikeren Anne Lie Stokbro også prøvet at påpege at ”der er mere mellem himmel jord”, så at sige, end den gængse opfattelse af Engelunds åbenlyse slægtskab med såvel ”Mørkemalerne” som ”De lyriske Realister”, men at han i mindst lige så høj grad udviklede sin kunst på internationale, formelle strømninger, der frigjorde maleriet fra den rene virkelighedsgengivelse og i stedet pointerede abstraktionen.

Engelund var nemlig ikke ukendt med hvad der foregik ude i den store verden. Han foretog en del rejser til de europæiske hovedstæder. Han var medlem af Den Frie Udstilling og modtog Eckersberg Medaljen i 1962. Han udførte flere monumentale billeder til offentlige udsmykningsopgaver. Og på trods af sit meget flittige virke som maler, havde han også overskud til at starte Vrå-udstillingen på byens højskole. En kunstbygning, der med tiden er blevet en væsentlig institution med stor betydning for egnens kunstliv.

Udstillingen vises således senere på Kunstbygningen i Vrå. Og også på Randers Kunstmuseum. Desuden vil der på Vendsyssels Kunstmuseum være en mindeophængning af museets egne Engelund-værker.

Grønt landskab. 1938

Grønt landskab. 1938

Vinterlandskab. 1951

Vinterlandskab. 1951

Den barmhjertige Samaritan. 1963

Den barmhjertige Samaritan. 1963

Vinterlandskab. 1964

Vinterlandskab. 1964