Udstillinger 2009

2010corner.jpg

Corner 2009
9. januar – 1. marts

Kunstnersammenslutningen Corners eksil fra Charlottenborg betyder at Sophienholm endnu engang danner ramme om den berømmede udstilling, hvis kendetegn er en figurativ, ekspressiv kunst. Det drejer sig om en række af vore dygtigste nutidskunstnere, som sammen med enkelte berømtheder fra London Skolen i begyndelsen af året vil udfylde de fine rum i såvel hovedbygningen som på Staldloftet og i Cobrarummet. Glasudsmykningen fra sidste års Corner-udstilling, der var skabt som en kommentar til det oprindelige Cobra-loft, er i øvrigt blevet en fast udsmykning i rummet. Pladsforholdene er lidt begrænsede i forhold til til Kgs. Nytorv, til gengæld er udstillingen "udvidet" med en ny hjemmeside: www.corner.dk. Det er et slags virtuelt opslagsværk med alle relevante informationer om de enkelte kunstnere og deres værker. Læs mere


2009olsen.jpg

John Olsen
7. marts – 26. april

Med denne udstilling, samt en meget flot jubilæumsbog - forfattet til udstillingen af Erland Porsmose – markeres multikunstneren John Olsens 70-årge liv og virke. John Olsen (f. 1938) er uddannet på Kunstakademiet under Mogens Bøggild og Holger J. Jensen. Medlem af Den Frie Udstilling. Har været Danmarks repræsentant på Biennalen i Venedig, og udstillet mange steder. Han er bosat på Fyn, hvor den omgivende natur er et must for ham. Som grafiker og billedhugger er det dyrekroppe og skeletter, der under hans hænder forvandler sig til de mest utrolige kunstneriske udtryk – fra mammutværker til de fineste tegninger. Samt "wunderkamre" hvori man bl.a. også kan finde et skrumpehovede og andre mærkværdigheder, som tilsammen indgår i en æstetisk sammenhæng.


2009povlc.jpg

Povl Christensen
2. maj – 21. juni

Grafikeren og maleren Povl Christensen (1909-77) ville i år være fyldt 100. Hans indsats som grafiker har placeret ham blandt vore førende kunstnere på dette område. Han gik på Kunstakademiet som elev af Ejnar Nielsen og Aksel Jørgensen. Var medlem af Corner fra 1950 og af Den Frie Udstilling fra 1964. Arbejdede i 30´erne sammen med Aksel Jørgensen på Kunstakademiets grafiske Skole. Helst benyttede han træsnittet, men mestrede alle grafikkens teknikker. Hans enestående udtryksfuldhed og indlevelsesevne kommer f.eks. til udtryk i illustrationerne til St.St. Blichers: "Brudstykker af en landsbydegns dagbog". Eller i værker af H.C. Andersen, Leonora Christines "Jammersminde" eller i flere værker af Tom Kristensen. Som maler knyttede han sig til Odsherredgruppen. Læs mere


2009moseholm.jpg

Anders Moseholm
27. juni – 23. august

Som den "yngre" repræsentant for billedkunsten i Danmark – nærmere betegnet maleriet – udstiller denne gang Anders Moseholm (f. 1959). Anders Moseholm, som er uddannet på henholdsvis Kunstakademiet i København og School of visual Arts i New York, hører til generationen af malere, der tager livtag med realismen (som eksempelvis en Nina Steen-Knudsen eller en Peter Martensen, eller en Anette Harboe Flensburg). Men foruden en vis genkendelighed - af noget storbyagtigt, anonymt, fravær og nærvær - er maleriet en kombination af noget meget malerisk, formskabende, abstrakt og stofligt. En inspirationskilde er også Ola Billgren, som var en central skikkelse i den svenske nyrealisme, der opstod i opposition til 50´ernes dominerende abstrakte modernisme. Anders Moseholm har udført flere udsmykningsopgaver, har udstillet mange steder og er meget efterspurgt – også i det store udland.


2009september.jpg

Septemberudstilling
5. september – 4. oktober

Det begyndte med en weekendudstilling i en lejlighed i det centrale København og fortsatte med en række udstillinger på mindre gallerier, alle med titlen Abstrakt. Udstillingsrækken mere end antydede, at en ny, abstrakt, formel kunst er på vej frem, efter at samtidskunsten i flere år har været optaget af det fortællende maleri. Lyngby Kunstforening har fået stillet Sophienholm til deres rådighed, idet foreningen hvert efterår disponerer over udstillingsstedet med det formål at vise, hvad der bevæger sig på forkanten af kunstscenen. Udstillingen, som har fået titlen Deformities of Speed, samler et bredt spektrum af de nye abstrakte, formelle sider af samtidskunsten. Læs mere


2009keramik.jpg

Keramiske Veje
10. oktober – 27. december

Medlemmerne af kunstnergruppen "Keramiske Veje" er en række meget dygtige, eksperimenterende og erfarne kunsthåndværkere: Beate Andersen, Bente Hansen, Sten Lykke Madsen, Bodil Manz, Malene Müllertz, Jane Reumert og Gunhild Aaberg. Flere af disse har tidligere i andre sammenhænge præsenteret deres værker på Sophienholm. Deres forskellighed til trods er det lykkedes kunstnerne i enighed at samles om et fælles udstillingsprojekt, hvor der udelukkende vises nye unikaværker, suppleret med nye værker af et par inviterede yngre keramiske kunstnere. De keramiske former og deres raffinerede overfladestrukturer indeholder ofte et komprimeret symbol- og tegnsprog. Og selv om nytte- og brugsværdier i dag ofte er af underordnet betydning i keramikken, så er de dog ikke ladt helt ude af betragtning. Gruppens "veje" synes at føre til forundring og overraskelser. Læs mere