Povl Christensen – Fyr og flamme

2. maj – 21. juni 2009

På Sophienholm er forårets store udstilling en hyldest til maleren og grafikeren Povl Christensen. Idet han, udover at være en af Danmarks betydeligste grafikere, den 2.juni 2009 ville være fyldt 100 år.

Med sit livsværk indtager Povl Christensen en fremtrædende plads, ikke kun i dansk grafiks historie, men i dansk kunst i det hele taget. Modernismen greb ham aldrig. Kunstneriske venner fandt han mest hos Corner-sammenslutningens folk. Men først og fremmest arbejdede han ud fra et ”urtalent” for sort-hvid grafik, og ud fra en lidenskabelig optagethed af menneskeskikkelsen i dens omgivelser. Povl Christensen gik sin egen vej, og skabte et værk præget af en dybt personlig eventyrlig realisme, en billedkunst som er fuld af underforståethed og dybder, men også er ligetil som et skillingstrykbillede.

Udstillingen på Sophienholm vil lægge hovedvægten på hans grafik, på de sort/hvide træsnit, på raderingerne, ætsningerne og den øvrige metalgrafik. Tegningerne vil også blive fremhævet. Og desuden vil den vise de malerier, som han beskæftigede sig med hele livet. Måske for, gennem arbejdet med farven, at holde grafikken frisk. Idet den sort-hvide grafik er fuld af underforstået farve, som kan kaldes frem ved kontraster og toner. Mere end 200 værker er der tale om.

Midten af 1900-tallet var dansk grafiks guldalder. Med navne som Aksel Jørgensen, Holger J. Jensen, Olivia Holm Møller, Jane Muus, Asger Jorn, Palle Nielsen, Sven Havsteen Mikkelsen og sidst, men ikke mindst, Povl Christensen blomstrede dansk grafik. Povl Christensen havde med sin illustrering af Blichers ”En landsbydegns Dagbog” allerede i begyndelsen af 30´erne slået sit navn fast med et gyldent søm. Og han holdt den høje standard livet igennem. Vel kom der undertiden svagere arbejder fra hans hånd, men sandelig også værker, hvor han overgik sig selv, f.eks. de mange strålende illustrationer til H.C. Andersen.

Povl Christensens virke som grafiker er i eminent grad knyttet til BOGEN. Han opfattede litteraturen og bogen som noget helligt, og havde det held at virke i en tid, hvor dansk bogkunst stod på et højt stade. Han samarbejdede med de dygtige bogfolk, og derfor indtager hans mange illustrerede bøger en central plads i udstillingen. Povl Christensen var en enestående god læser, han indlevede sig lidenskabeligt i teksten, og billedet tog form efter oplevelsen. Han arbejdede ikke med standard-løsninger. For en generation eller mere siden var Povl Christensen kendt af enhver læser af dansk litteraturs store navne. Men dels er nogle af forfatterne mere eller mindre gået i glemmebogen. Det gælder f.eks. H.C. Branner. Og dels er han selv og den sort-hvide grafik gledet ud på et sidespor. En skam, som vi nu forsøger at rette lidt op på. Til forhåbentlig glæde og fornøjelse for mange, som her får muligheden for at se ind i et meget stort og differentieret værk.

Udstillingen ledsages af en fin lille illustreret bog, redigeret af Eske K. Mathiesen, som også er udstillingens konsulent. Desuden en række tekster, som foruden at være samlet i et hæfte, også indgår i udstillingen i form af vægplancher til forståelse af sammenhængen.

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg