Deformities of Speed

5. september – 4. oktober 2009

Jessica Breitholtz Björk (SE), Peter Rune Christiansen (DK),
Nils Erik Gjerdevik (NO), Flemming Hoff (DK),
Olav Christopher Jenssen (NO), Clay Ketter (US),
Ferdinand Ahm Krag (DK), Marie Søndergaard Lolk (DK),
Anders Sletvold Moe (NO), Anna Odell (SE),
Tove Storch (DK), David Svensson (SE),
Anna Fro Vodder (DK), Mette Winckelmann (DK)

Det begyndte med en weekendudstilling i en lejlighed i det centrale København og fortsatte med en række udstillinger på mindre gallerier, alle med titlen Abstrakt. Det hele på initiativ af den svenskfødte billedkunstner Anna Odell, der har bopæl i København og er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi. Udstillingsrækken mere end antydede, at en ny, abstrakt, formel kunst er på vej frem, efter at samtidskunsten i flere år har været optaget af det fortællende maleri.

Lyngby Kunstforening har derfor opfordret Anna Odell til at synliggøre denne påstand i samarbejde med bestyrelsesmedlem Flemming Hoff. De har fået stillet Sophienholm til deres rådighed, idet foreningen hvert efterår disponerer over udstillingsstedet med det formål at vise, hvad der bevæger sig på forkanten af kunstscenen.

Udstillingen, som har fået titlen Deformities of Speed, samler et bredt spektrum af de ‘nye’ abstrakte, formelle sider af samtidskunsten. Spektret vil gå fra maleri til skulptur og vil vise mange af de mellempositioner, som er ‘både og’. De deltagende kunstnere er fælles om at arbejde med maleriet som en fysisk størrelse. Det fysiske maleri arbejder ikke kun med visualitet og blik, men også med materialet og teksturen, med kroppen og med handlingen udført i tid. Det er et maleri, som er en tænkning i materialet.

Udstillingens titel er hentet fra kunstneren Ferdinand Ahm Krags tekst til kataloget Abstrakt, som dokumenterer de tidligere udstillinger i rækken. Han skriver: “Hvad hastigheden angår, da har perceptionen en øvre og en nedre grænse. Der er begivenheder så hurtige, at de ikke kan opfattes. Og der er begivenheder, der er så langsomme, at de ikke kan opfattes. Abstraktion handler om at adressere den nedre og den øvre grænse for perceptionens hastighed.” Den første Abstrakt-udstilling fandt sted i Anna Odells egen private lejlighed.

eformities of Speed finder sted på Sophienholm, som oprindelig var et privat hjem. Omkring år 1800 dannede de hjemlige stuer ramme om en lang række saloner med udfoldelse af litterære, musikalske og billedkunstneriske aktiviteter. Udstillingsrækken slår hermed også ring om sig selv ved nu at indtage nogle rum, som historisk har haft privatsfæren som ramme for kunst og kunstudøvelse.

Flere af udstillingens værker vil blive skabt specifikt til stedet og lejligheden – og fysisk kun eksistere i udstillingsperioden. Udstillingen vil blive dokumenteret i en publikation, som udkommer ultimo september.

Anna Odell

Anna Odell

David Svensson

David Svensson

Ferdinand Ahm Krag

Ferdinand Ahm Krag

Nils Erik Gjerdevik

Nils Erik Gjerdevik