Udstillinger 2010

2010corner.jpg

Corner 2010
22. januar – 14. marts

Kunstnersammenslutningen Corners eksil fra Charlottenborg betyder, at Sophienholm endnu en gang danner ramme om den berømmede udstilling, hvis kendetegn er en figurativ, ekspressiv kunst. – Det er en aktuel udstilling, forstået på den måde, at det drejer sig om en række af vore dygtigste nutidskunstnere, som udfylder rummene sammen med inviterede gæster og enkelte berømtheder fra London Skolen. Maleri, skulptur, foto, grafik og andre medier kan opleves i såvel hovedbygningen som på Staldloftet og i Cobrarummet, samt udendørs arealer. – Corner optræder også på den globale scene. I 2009 var en del af kunstnerne således i Kina, hvor de udstillede i dialog med samtidige kinesiske kolleger. På denne udstilling vil der også være et kunstformidlingsprojekt rettet til børn. – Corners hjemmeside www.corner.dk er et slags virtuelt opslagsværk, som udvider udstillingen med alle relevante informationer om de enkelte kunstnere og deres værker. Læs mere


2010sylvester.jpg

Leif Sylvester
27. marts – 24. maj

Den gamle gøgler fylder 70 i år (18. april). Eller gammel kan man vel ikke kalde det i vore dage. Alligevel har vi tænkt os at fejre ham og mærkedagen med en stor udstilling, som ledsages af et bogværk. – Leif Sylvester er multikunstner. Og vel først og fremmest kendt som musiker, sanger og skuespiller fra 70´erne og 80´erne, hvor han i parløb med vennen Erik Clausen lagde det halve Danmark ned med samfundssatirisk gøgl i den legendariske duo ”Clausen og Petersen”. Det var ham, der var Petersen, men som billedkunstner er Petersen røget i svinget. Vi kender ham også fra mange film, men det er nu som kunstner/kunstmaler Leif Sylvester indtager Sophienholm her i foråret. – I virkeligheden har han malet og lavet anden kunst og udstillet siden 60´erne. Han er autodidakt men har suget til sig, eksperimenteret og lært af samtidige kunstnere omkring sig. Og først fra begyndelsen af 90´erne er det maleriet, som har fået den absolutte hovedrolle. De farvemættede, fabulerende og humoristiske malerier ser lige på os. Det er dyr og mennesker, som de kan optræde i underbevidstheden. Og efter populariteten at dømme taler de til rigtig mange mennesker. Der er modspil og medspil og livsglæde og undren. Læs mere


 

Ingen udstilling
25. maj – 2. juli

Lukket p.g.a. etablering af elevator i Sophienholms hovedbygning.


2010bjerre.jpg

Maleren Niels Bjerre
3. juli – 27. august

I et samarbejde med museerne i Lemvig sættes der fokus på Niels Bjerre (1864-1942), som omkring forrige århundredskifte fremstillede livet på de fattige og barske kystegne omkring Harboøre. Hans kritiske skildringer af bl.a. det indremissionske miljø indtager en markant plads i den danske kunsthistorie. – Selv kom han fra en grundtvigsk præget baggrund, og den forlod han ikke. Men var hele sit liv en intens betragter af missionsfolkene, som i lighed med andre menneskeskikkelser er skildret i indadvendt tænksomhed. Han forblev det meste af sit liv på den hjemlige jord, som ifølge hans opfattelse var en afgørende forudsætning for at kunne forstå og gengive de farver og det lys, han havde brug for i skildringen af hvordan landskaberne og menneskene var formet af netop denne natur. – Flere af tidens kunstneriske strømninger kan anes i Bjerres værker. Der er lighedstræk med Vilh. Hammershøi, Ejnar Nielsen, Skagensmalerne og Christian Krohg. Men Bjerre har dog sin egen stil. Som er knap så kendt på øerne som i Jylland. Det kan der forhåbentlig rådes bod på med denne udstilling. Læs mere


2010salonlivet.jpg

Nordisk salonkultur
4. september – 24. oktober

Den københavnske festival Golden Days har i år det sene 1700-tal som emne. – Da Sophienholm er bygget i denne periode (og ombygget til det nuværende klassicistiske udseende i begyndelsen af 1800-tallet), synes vi det er en oplagt mulighed hermed at sætte fokus på stedets ånd – genius loci. Den kendetegnedes bl.a. af salonkulturen, som den navnkundige Frederikke Brun var eksponent for på Sophienholm. Det var samtidig med Kamma Rahbek i Bakkehuset. Og ”det russiske hof” i Horsens. Og mange andre steder. – Det var den florissante periode. Det var oplysningstid. Det var rationalisme, individualisme og liberalisme. Det var klassicisme og overgang til romantik. Det var også en periode, som udmærkede sig ved en høj kunstnerisk kvalitet inden for maleri og skulptur. Ved digteriske højdepunkter og musikalske kompositioner, som ofte blev uropført på Sophienholm. Øhlenschlæger, Baggesen, Heiberg, Kuhlau, Heise, Weyse – alle havde deres gang her. Og alle sværmede de for husets unge datter Ida, som var berømt for sin evne til at udføre tidens nymodens ”attituder”. Udstillingen ledsages af et omfattende dokumentarisk bogværk. Læs mere


2011vejr.jpg

Dagens vejr – nærværets kunst
30. oktober – 9. januar 2011

I samarbejde med de tre museer for kunstnerkolonierne i Danmark er det temaudstillingen om Kunsten og Vejret, der afslutter året på Sophienholm. – Det er næppe noget tilfælde, at ”vejrmaleriet” i Danmark fra 1880´erne og frem til 1950´erne er så tæt knyttet til kunstnerkolonierne på de tre nordvendte odder i Skagen, på Fyns Hoved og i Odsherred. I udstillingen såvel som i bogen, der ledsager denne, følger vi malerne og digterne til disse steder, hvor lyset er så stærkt, at fotograferne må gå to blænder ned. Vi ser landskaber og vejrlig gengivet af kunstnerne, som bidrog med deres tolkninger til den samlede beskrivelse af dagens vejr og dansk identitet i kystlandets særlige natur og vejrudsatte livsforhold. Malerne og digterne forstod i eminent grad at formidle vejret som oplevelser i billeder og beskrivelser. Som var man der selv, og stod under åben himmel. Samtidig er det en rejse i tid fra skagensmalernes epoke (1870–1900) til Fynbomalernes storhedstid (1900–1930) og videre til Odsherred malernes virke i årene fra 1930–50. – Måske kan det også ligne en tankeoverførsel til vores tids aktuelle klimadebat. Læs mere