CORNER 2010

22. januar – 14. marts 2010

Her i starten af år 2010 er det en stor glæde for Sophienholm atter at kunne byde velkommen til Corner, som herved kan præsentere sin årlige udstilling nr. 78. I en ubrudt række på trods af kunst-nersammenslutningernes trængte situation – eksilering fra deres ”hjem”: Charlottenborg og Den Frie. Enkelte af sammenslutningerne har fået midlertidigt ophold på et museum hist eller en kunsthal pist. Men de er stadig stort set hjemløse.

En undtagelse er Corner, som efterhånden har fået en tradition for at arbejde sammen med Sophienholm om at præsentere en lang række af de fremmeste nutidskunstnere med det fortællende, figurative element i kunsten som et fælles omdrejningspunkt. Det er lykkedes i nogle år at præsentere en vellykket udstilling på trods af, at udstillingsarealet på Sophienholm er væsentligt mindre end Charlottenborgs sale. Men ved inddragelse af såvel staldbygning, som café og drivhus og udendørs arealer foruden selve hovedbygningen kan det lade sig gøre at præsentere publikum for størstedelen af Corners mange kunstnere. Samt indbudte gæsteudstillere. Og ydermere er udstillingen ”udvidet” med en hjemmeside: www.corner.dk. Det er et slags virtuelt opslagsværk med alle relevante informationer om de enkelte kunstnere og deres værker.

Kunstnersammenslutningerne er et enestående dansk fænomen. Mange udenlandske kunstnere har undrende og misundelige set til hvordan danske kunstnere med et fælles ”ståsted” i form af stilretninger eller meningsfællesskab har kunnet finde sammen. Og derved skabt muligheder for årligt at præsentere publikum for nye og aktuelle værker, som kunstnerne ellers må kæmpe enkeltvis for at præsentere gennem dyre gallerier eller diverse udstillingssteder.

Corner falder godt i tråd med Sophienholms udstillingsprofil, som er kendetegnet ved en bred vifte af kvalitetskunst, enten i form af separat-udstillinger, eller tema-udstillinger, der præsenterer dansk og nordisk kunst i historisk og aktuel sammenhæng.

Og Corner kommer vidt omkring. I 2009 har en stor del af kunstnerne således været i Kina og udstillet i Indre Mongoliet, takket være deres internationale kontakter og ”ligesindede” kunstnervenner der. Sammenslutningen er spillevende på trods af, at figurationen flere gange gennem tiden er blevet dømt ude. Men den lever i bedste velgående. Og ikke mindst her, hvor styrken består i et fasttømret sammenhold mellem kunstnerne, en stor åbenhed over for nye medlemmer og gæsteudstillere, og et stort og trofast publikum. Den internationale berøringsflade bekræftes også af, at flere berømte medlemmer fra ”London-skolen” er blevet knyttet til sammenslutningen.

Corner er også eksperimenterende. I år indgår der for eksempel også et projekt om kunst og kunstformidling til børn.

Så endnu engang vel mødt til Corner på Sophienholm. Til en totaloplevelse af maleri, skulptur, tegning, grafik og fotografi. – Kunsten breder sig også til det omliggende, smukke engelske parkanlæg. Som i sig selv er et besøg værd. Også om vinteren.

a-midi.jpg
b-midi.jpg
c-midi.jpg
d-midi.jpg