Limfjorden – stemmer og steder

20. august – 2. oktober 2011

Projektet er blevet til på initiativ af direktør for Ny Carlsbergfondet og forfatter Hans Edvard Nørregård-Nielsen, som er kendt for sin fantastiske evne til at beskrive sit og vores liv, tid og historie. Hans sprog sætter sig fast som billeder på nethinden, og billeder/kunst er et af hans specialer, som denne gang udmønter sig i et formidabelt værk om Limfjorden, som han på en eller anden måde er rundet af – hans hjemstavn var på de kanter. Og han har tilbagevendende tilbragt mere end 50 år ved dens bredder.

Nørregård-Nielsen har til formålet allieret sig med den dygtige landskabsfotograf Kirsten Klein, som er hjemmehørende på Mors midt i Limfjorden. Således at halvdelen af værket består af hendes fotografier, der for størstedelens vedkommende er optaget på deres fælles sommertogter på fjorden med skonnerten Mira gennem flere år. Og for den anden halvdels vedkommende er fjordens og landskabets historie fortalt gennem malernes, digternes og forfatterens pensel og pen.

Som han udtrykker det: ”Limfjorden er en levende strøm, der løber fra i går til i morgen. Den løber gennem historien og folks hverdag ved fjorden. De store åer og små kilder søger ud mod den, både landbruget og Cheminova har føjet hver sit betydelige skvæt til dybderne mellem Hals og Harboøre, og Indremissionen har fisket mere hårdhændet langs kysterne end fiskerne gjorde det ude på fjorden (fywren). - Det har knebet; Limfjorden var i perioder ved at blive til en kloak, men den er der stadig som en udsøgt del af det samlede danske landskab”.

Både ord og billeder er nu samlet til en udstilling, der berører alle sider af fjordens liv. Det er de gamle veje til England, hele bevæbningen af kirker langs bredden, men da også Sneglehuset i Thyborøn. Guldalderen nåede herover og blev overtaget af en hjemstavnsbevægelse. Digterne er vidunderligt nærværende under deres stjernehimmel og mellem de fligede kyster, og der er mellem malerne lagt vægt på så forskellige Limfjords-sind som hos Niels Bjerre, Jens Søndergaard og Knud Agger. Martinus Rørbye og Dankvart Dreyer deltager fra København, men der er også fra Salling to så underkendte kunstnere som Christen Dalsgaard og Hans Smidth.

Med billeder er det anderledes end med ord, men her skulle de to slags udtryk og livet omkring gerne mødes hen over midten. Det gør de først og fremmest gennem Kirsten Kleins fotografier, der er vokset og vokset i styrke gennem mere end 25 år for nu at vise, hvordan hun og Limfjorden tilhører hinanden.

De ”levende billeder” på udstillingen udgøres af en smuk film optaget af Jacob Jørgensen, som ligeledes har deltaget i sommertogterne på Limfjorden.

Kirsten Klein

Kirsten Klein

Kirsten Klein

Kirsten Klein

Dankvart Dreyer

Dankvart Dreyer

Hans Smidth

Hans Smidth