CORNER 2012

21. januar – 26. februar 2012

Sophienholm slår nu dørene op for kunstudstillingen Corner 2012. Udstillingen markerer samtidig kunstnersammenslutningens 80-års fødselsdag og viser værker af 39 danske og udenlandske kunstnere.

I 1932 gik seks kunstnere sammen om en udstilling i hjørnebygningen på Vester Voldgade og Studiestræde. Kunstnersammenslutningen Corner var født. I dag tæller sammenslutningen 47 danske og udenlandske kunstnere inden for maleri, skulptur, fotografi, film, tegning og installation.

På den kommende udstilling viser 38 medlemmer og en enkelt gæstekunstner deres værker på Sophienholm, hvor Corner har haft sine årlige udstillinger siden 2008.

Corner har løbende optaget nye medlemmer igennem årene, ofte kunstnere som har gæstet Corners årlige udstilling. I 2011 har Corner udvidet med den svenske billedkunstner Alba S. Enström, den israelsk-franske billedkunstner Daniel Enkaoua og den engelske billedhugger Cathie Pilkington, som alle tidligere har gæstet Corner. Med de tre nye kunstnere har Corner styrket båndene til de internationale kunstscener. Corner har endvidere optaget Benny Andersen som Associeret medlem.

På trods af de sidste 80 års skiftende tendenser på den danske kunstscene, har Corners kunstnere stædigt holdt fast i det figurative udtryk, og det er i dag det genkendelige udtryk i medlemmernes værker. Kunstnernes kreativitet, mangfoldighed og evne til at forny sig, har sikret Corners overlevelse. Det særegne ved kunstnersammenslutningernes udstillinger er, at kunstnerne selv opbygger deres udstillinger og selv står for formidlingen af kunsten.

I dag er Corner mere om sig end nogensinde. Udover en årlig udstilling, samles flere af medlemmerne om udstillinger forskellige steder i landet og har to gange inden for de sidste par år udstillet på gallerier og i udstillingsbygninger i Kina, senest på kunstmuseet i Xiamen, Fujian provinsen. Udover Corner 2012 deltager flere af Corners kunstnere også i udstillingen Seeing Landscape, der åbner den 14. januar i KunstCentret Silkeborg Bad.

Corner 2012
På Corner 2012 udstiller Lucian Freud, Elsa Nielsen, Henning Andersen, Jens Bohr, Per Baagøe, Uffe Christoffersen, Daniel Enkaoua, Alba Enström, Mogens Gissel, Lars Grenaae, Bente Hansen, Gustav Hansen, Merete Hansen, Ole Prip Hansen, Finn Heiberg, Kjeld Heltoft, Tove Hummel, Edith Isaac-Rose, Ole Sylvest Jacobsen, Jacob Jørgensen, Jens Peter Kellermann, Pontus Kjerrman, Janne Klerk, Leif Madsen, Anne Marie Mejlholm, Egon Bjerg Nielsen, Hanne Sejrbo Nielsen, Mogens Nørgård, Knud Odde, Martin Richard Olsen, Celia Paul, Cathie Pilkington, Lene Rasmussen, Lars Ravn, Morten Skovmand, Oddvar Torsheim, Hanne Varming og Tong Wang. Eneste gæst er Claus Handgaard Jørgensen, der sammen med Lars Grenaae vil udføre et fælles projekt.

Corner 2012 vil desuden mindes det mangeårige, og for nyligt afdøde medlem Elsa Nielsen og den engelske kunstner Lucian Freud, som døde i foråret 2011, og som har udstillet på Corner af flere omgange.

Om Corner
Corner tæller i dag 47 kunstnere, som beskæftiger sig med maleri, skulptur, fotografi, film, musik, tegning og installation. Kunstnersammenslutningen blev stiftet i 1932 og er den næststørste kunstnersammenslutning i Danmark. Det særlige ved en kunstnersammenslutning er især samspillet med kunstnerne, og at kunstnerne selv opbygger deres årlige udstilling.