Corner 2013

22. marts – 28. april 2013

Det er i de senere år lykkedes at præsentere en vellykket Corner-udstilling på trods af, at udstillingsarealet på Sophienholm er væsentligt mindre end på Charlottenborg, hvor kunstnersammenslutningerne i ”game dage” havde fast opholdssted. Men det kan lade sig gøre at præsentere publikum for størstedelen af Corners mange kunstnere og deres indbudte gæsteudstillere ved inddragelse af såvel staldbygning, som drivhus, og det Norske hus – foruden selve hovedbygningens indre og ydre vægge. Og ydermere er udstillingen ”udvidet” med Corners hjemmeside. Det er et slags virtuelt opslagsværk med alle relevante informationer om de enkelte kunstnere og deres værker.

unstnersammenslutningerne er et enestående dansk fænomen. Mange udenlandske kunstnere har undrende og misundelige set til hvordan danske kunstnere med et fælles ”ståsted” i form af stilretninger eller meningsfællesskab har kunnet finde sammen. Og derved skabt muligheder for årligt at præsentere publikum for nye og aktuelle værker, som kunstnerne ellers må kæmpe enkeltvis for at præsentere gennem dyre gallerier eller diverse udstillingssteder. Hvis man ellers skulle være blandt de heldige, der slipper igennem nåleøjnene.

Corner falder godt i tråd med Sophienholms udstillingsprofil, som er kendetegnet ved en bred vifte af kvalitetskunst, enten i form af separat-udstillinger, eller tema-udstillinger, der præsenterer dansk og nordisk kunst i historisk og aktuel sammenhæng. Desuden har Corner en god dialog med kolleger fra den internationale samtidskunst, der bliver inviteret med som gæster. Det drejer sig om kunstnere, der bor så langt fra hinanden på kloden som. f.eks. England og Kina. Den internationale berøringsflade bekræftes af, at flere af gæsteudstillerne er blevet knyttet til sammenslutningen.

Corners kendetegn er en figurativ, ekspressiv kunst. Den er spillevende på trods af, at figurationen flere gange gennem tiden er blevet dømt ude. Men den lever i bedste velgående. Og ikke mindst i denne sammenslutning, som har sin styrke i et fasttømret sammenhold, en stor åbenhed over for nye medlemmer og gæsteudstillere, og et stort og trofast publikum.

Så vel mødt til Corner på Sophienholm. Til en totaloplevelse af maleri, skulptur, tegning, grafik og fotografi. – Kunsten breder sig også til det omliggende, smukke engelske parkanlæg. Som i sig selv er et besøg værd.

Udstillere
39 kunstnere udstiller, heriblandt 36 Corner-medlemmer og tre gæster. Udstillerne er:
Henning Andersen, Elisabeth Bergsøe, Jens Bohr, Per Baagøe, Uffe Christoffersen, Daniel Enkaoua, Alba S. Enström, Mogens Gissel, Lars Grenaae, Gustav Hansen, Merete Hansen, Ole Prip Hansen, Finn Heiberg, Tove Hummel, Edith Isaac-Rose, Ole Sylvest Jacobsen, Jacob Jørgensen, Jens-Peter Kellermann, Pontus Kjerrman, Kirsten Klein, Janne Klerk, Leif Madsen, Anne Marie Mejlholm, Ulrik Møller, Egon Bjerg Nielsen, Hanne Sejrbo Nielsen, Mogens Nørgård, Knud Odde, Martin Richard Olsen, Celia Paul, Cathie Pilkington, Lars Ravn, Morten Skovmand, Oddvar Torsheim, Tong Wang, Claus Ørntoft, Bianca Maria Barmen, Anita Viola Nielsen og Peter A.G. Nielsen.

Om gæstekunstnerne
I år får publikum fornemt besøg af de tre gæstekunstnere billedkunstner Anita Viola Nielsen, den svenske billedhugger Bianca Maria Barmen og musiker og kunstner Peter A.G. Nielsen. Sidstnævnte vil sammen med Lars Ravn udføre et kunstnerisk eksperiment, idet de vil omdanne den lille Norskehytten til et stort og selvstændigt kunstværk i parken. Læs mere.

Børn på Corner
Igen i år bliver der forsøgt taget hånd om vores mindste gæster. Vi laver en lille konkurrence tilrettelagt for børn i alderen fra 5 til 12 år, således at de har mulighed for at se og opleve kunsten på betingelser, der er dem vedkommende og nærværende. Til dette arbejde får vi stor hjælp af Sofie Riisgaard og Kirsten Maria Skovhøj, som vi er taknemmelige for.

I forbindelse med udstillingen afholdes fire musikarrangementer.

Uffe Christoffersen

Uffe Christoffersen

Jens Peter Kellermann

Jens Peter Kellermann

Anita Viola Nielsen

Anita Viola Nielsen