Ord til andet

4. maj – 23. juni 2013

ORD til ANDET – er et forsøg på et synonym for ordene: Digtning og Billedkunst. To kunstformer som vi på denne udstilling forsøger at skabe en frugtbar dialog imellem. Digtningen her konkretiseret i lyrik og kortprosa. Billedkunsten i maleri og skulptur.

Gennem hele den vesteuropæiske kunsts historie har diskussionen om kunstarternes rangorden eksisteret. Hvad er ”rigtig” kunst? Og er den ene udtryksform mere ”værd” end den anden, eller den tredje? Ud over denne evige diskussion er der set fra en teoretisk betragtning også væsensforskelligheder mellem billedperception og perception af det skrevne ord. Der sker noget i mødet.

Ord til Andet er et ligeværdigt møde mellem digtning og billedkunst i det 21. århundrede. Også selv om en af de herværende kunstnerne polemisk har udtalt, at: ”et billede siger mere end tusind ord. En skulptur siger mere end titusinde ord”. Et sådant udsagn er jo i virkeligheden et billede. Og ikke en manglende respekt for Ordet.

Tre digteres værker har i udstillingen fået fysiske former og udstilles sammen med billedkunstnernes værker. I kataloget er det omvendt. Her har skulpturer, malerier og grafik fået samme ”format” som bogstaverne.

De i alt seks kunstnere relaterer parvist til hinanden. Forfatteren Knud Sørensen står overfor grafikeren Jens Bohr, forfatteren Thøger Jensen møder maleren Helle Baslund og digteren Eske K. Mathiesen er i dialog med billedhugger Lars Abrahamsen. ’Kunstnerparrene’ bygger på deres gensidige inspiration og kendskab til den andens kunstneriske arbejde.

Publikum kan her få indblik i samklangen og forskelle mellem udtryksformerne hos hvert af de tre ’par’. De er både i hinandens værk og hver for sig. Alle seks kunstnere viser nyskabte værker. Ligesom de tre billedkunstnere alle arbejder indenfor et felt hvor naturen og det direkte umiddelbare indtryk kan ses som et fællestræk – arbejder de tre forfattere lidt i samme boldgade. Ord til Andet handler om naturen som evig inspiration, men også om frugtbar inspiration og vekselvirkning kunstarterne imellem. Publikum møder værker af litterater og billedkunstnere på en ny måde, i en direkte fysisk dialog. De kunstneriske udtryksformer søges givet hver en repræsentation hvor de ikke står i et illustrativt forhold til hinanden, men netop overfor hinanden, med lige værd. Samtidig vil publikum ved disse møder mellem udtryksformer måske kunne nærme sig en forståelse af de respektive udtryks egenart. Pardannelserne har udgangspunkt i mange års indbyrdes inspiration og kendskab til hinandens værker og kunstneriske arbejde kunstnerne imellem to og to.

Udstillingen følges af et flot katalog. Og den vises efterfølgende på KunstCentret Silkeborg Bad fra den 29. juni til d. 8. september.

Helle Baslund: Tigerdyr 2012

Helle Baslund: Tigerdyr 2012

Jens Bohr: Okapi. 2013

Jens Bohr: Okapi. 2013

Lars Abrahamsen: Sønhøster 2013

Lars Abrahamsen: Sønhøster 2013