Keramiske veje

28. februar – 19. april 2015

Det er Beate Andersen, Bente Hansen, Sten Lykke Madsen, Bodil Manz, Malene Müllertz, Jane Reumert og Gunhild Aaberg – med gæst, den verdensberømte hollandske keramiker/billedhugger Alexandra Engelfriet – som i år lægger deres Veje forbi Sophienholm. Anledningen til at vise udstillingen netop nu er, at gruppen her i 2015 kan fejre deres 30-års jubilæum.

Det var Richard Manz (1933-1999), som i sin tid tog initiativ til at mødes og drøfte projektet om at danne gruppen ”Keramiske Veje”. En gruppe, der har overlevet, ikke mindst p.g.a. deres aldrig svigtende krav om at lave og gennem udstillinger at formidle keramik - læs Kunst - af højeste kvalitet.

Deres manifest fra 1985 lyder som følger: ”Vi mener, der er behov for en keramisk udstilling – et sted, hvor vi med mellemrum sammen kan vise vores forskellige arbejder, og medvirke til at uddybe forståelsen for det keramiske områdes udtryksmuligheder.

Gruppen har valgt at kalde sig KERAMISKE VEJE ud fra den betragtning, at det keramiske spektrum er så bredt. Der er så mange veje at gå. Vi forestiller os en eksperimenterende udstillingsform, hvor der også skal være mulighed for at vise tegninger, udkast, forsøg og lignende”.

Deres forskellighed til trods, så har de enkelte kunstnere dog det tilfælles, at de ud fra en udpræget naturfornemmelse forener det enkle med det frodige. De keramiske former og deres raffinerede overfladestrukturer indeholder som regel et komprimeret symbol- og tegnsprog. Og de er, kan man sige, ekvilibrister med en sprudlende fornyelse i udtrykket.

Udstillingen på Sophienholm i 2015 er en unik chance for endnu engang at vise en meget vægtig præsentation af disse store navne i dansk keramik. Gruppen er også karakteriseret ved et meget åbent øje ud mod verden omkring os, og ved til stadighed at være obs på hvad der foregår inden for deres kunstneriske område internationalt. Denne gang har de således inviteret den anerkendte, hollandske, eksperimenterende keramiske kunstner, Alexandra Engelfriet, som gæst. Hun vil vise eksempler på sine meget ekspressive skulpturer. Samt en film, der beskriver hendes land-art-arbejder i hhv. Holland og Frankrig.

Til markering af 30-året for Keramiske Vejes start er der i forbindelse med udstillingen udgivet et indholdsrigt katalog med tekster på dansk og engelsk af Benedicte Bojesen, Carsten Thau, Bodil Busk Laursen. Kr. Jacobsen, Ursula Munch Petersen og Karen Harsbo. Kataloget er redigeret af Kirsten Dybbøl og Bodil Manz og formgivet af grafikeren Bo Bonfils. Fotos udført af Ole Akhøj og Ole Haupt.

Sten Lykke Madsen

Sten Lykke Madsen

Malene Müllertz

Malene Müllertz

Alexandra Engelfriet

Alexandra Engelfriet

Bente Hansen

Bente Hansen