Kurt Trampedach – in memoriam

1. maj – 5. juli 2015

KURT TRAMPEDACH - IN MEMORIAM har karakter af et retrospektivt tilbageblik på en af kæmperne i moderne dansk kunst og ser på udviklingen i Trampedachs kunst med markante malerier og skulpturer indlånt fra museer, offentlige institutioner og private samlere i Danmark, USA, Schweiz og England.

Udstillingen præsenterer eksempler på kunstnerens væsentligste værker fra de første ikoniske mørkemalerier fra 1960’erne, 70’ernes livagtige tableauer, 80’ernes intense selvfremstillinger på papir, 90’ernes barnlige, gammelkloge skikkelser, og frem til de sidste værker fra 2000.

Kurt Trampedachs værker er let genkendelige og hans motiver er for de fleste enkle at identificere sig med. Dette ikke mindst fordi, han arbejdede i en ekspressiv, naturalistisk stil af både fortællende og pointeret karakter. Dr.phil. Mikael Wivel, der har tilrettelagt udstillingen, skriver: ”Lige fra starten var det således selvportrætter, han malede og tegnede – små spejlbilleder af en mærkeligt intens præcision, hvor han med nøjeregnende omhu gjorde rede for sine træk. Blikket var gennemborende, og der var ingen vaklen at spore. Det var selvet det gjaldt, men også de skjulte kræfter, der skulle få dette selv til at manifestere sig fremme i fladen.”

Anledningen til udstillingen er, at mindes en stor kunstner, der ikke alene erobrede publikum, men kom til at sætte billeder på tidsåndens længsel efter frisættelse og inderlighed. Udstillingen sigter mod at glæde det publikum, der kendte og elskede kunstneren, og samtidig vise et af dansk kunsts store navne for et nyt publikum, der på udstillingen vil kunne opleve de væsentligste værker af Trampedach.

Kurt Trampedach (1943-2013) blev født i Hillerød og uddannet på Kunstakademiet i København. I sin nekrolog over kunstneren beskriver forfatteren Peter Laugesen ham med følgende ord: ”Trampedach brød tidligt igennem, solgte og blev en slags berømthed. Hans måde at se verden på kom dog i konflikt med udviklingen i kunsten, som den tog fart op igennem 60’erne. Popkunsten, minimalismen – det var langt fra, hvad han ville. Han ville dels en absolut, romantisk realisme, et portræt af baggyderne i den allerede kæntrede psykedeliske revolution, og dels en billedverden, et udtryk der nærmede sig det gamle russiske ikonmaleri. Nye berusede ikoner ude af trit med modernismens skarpskårne abstraktioner og avantgardens ofte halvhjertede nye folkelighed...”

I forbindelse med udstillingen er der udgivet publikationen: Kurt Trampedach IN MEMORIAM med tekst af Mikael Wivel.

Udstillingen er lavet i samarbejde med Brandts i Odense og Randers Kunstmuseum.

Gående mand IV. 1973. Olie på lærred. Kunsten - Aalborg

Gående mand IV. 1973. Olie på lærred. Kunsten - Aalborg

Sovende dreng i en sofa. 1976-77. Mixed media. Privateje

Sovende dreng i en sofa. 1976-77. Mixed media. Privateje

Selvportræt med pegasus og mumie. 1986. Olie på papir, klæbet på lærred.  The Schroeder Collection. NY

Selvportræt med pegasus og mumie. 1986. Olie på papir, klæbet på lærred.
The Schroeder Collection. NY

Untitled, New York. 1985-86. Selfportrait on a yellow background. Olie på papir. Allan Stone Projects. NY

Untitled, New York. 1985-86. Selfportrait on a yellow background. Olie på papir. Allan Stone Projects. NY