Himlens Fugle

10. september – 6. november 2016

Fuglemøder i kunsten er omdrejningspunktet for årets store efterårs udstilling med værker af 25 markante kunstnere, der alle har ladet sig fascinere og inspirere af fuglen som motiv og fænomen. Anledningen er Fugleværnsfondens 50 års jubilæum.

Fuglens fortrolige
Udvælgelsen af kunstnere til udstillingen er sket med baggrund i følgende citat af Fugleværnsfondens grundlægger Lorenz Ferdinand (1921-2001): 
”Kunstneren skal vise, at han har oplevet noget ude i naturen, og at han har haft fortrolighed med og kendskab til de fugle, som han gengiver.” 
I denne kontekst viser og beskriver HIMLENS FUGLE vidt forskellige fuglemøder i kunsten: Det er det flygtige møde i form af observationen af fuglen i fri flugt, nærstudiet af ådslet i vejkanten og erindringen om biologilokalets vitrineskabe med udstoppede eksemplarer.

I Johannes Larsens ånd 
Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Johannes Larsen Museet i Kerteminde. Så Larsen er selvfølgelig en slags omdrejningspunkt i den spændende række af både afdøde og nulevende kunstnere der, med både fortrolighed og stort kendskab, har viet en meget stor del af deres kunstneriske virke og liv til fugle. Citatet af Lorenz Ferdinand beskriver derfor også meget præcist de udvalgte kunstneres tilgang til fuglen. Udstillingen aktualiserer og perspektiverer det kunstneriske projekt til fulde.

Deltagende kunstnere 
Lars Abrahamsen, Ib Andersen, Jens Frimer Andersen, Falke Bang, Jens Bohr, Marco Brodde, Mogens Bøggild, Jens Overgaard Christensen, Vilhelm Th. Fischer, Jon Fjeldså, Jens Gregersen, Sven Havsteen-Mikkelsen, Aage Gitz-Johansen, Lars Jonsson, Ole Kielberg, Michael Kvium, Knud Kyhn, Johannes Larsen, Harald Leth, Hugo Liisberg, Sigrid Lütken, John Olsen, Leif Rydeng, Ulrik Stenshøj og Carl Christian Tofte.

50 år som naturbeskytter 
I 2016 fejrer Fugleværnsfonden 50 år i fuglenes og naturens tjeneste og med god grund. Fonden kan i dag tælle 21 naturreservater over hele landet, og i en stadig mere trængt natur sikres hermed gode, betydningsfulde områder for de fugle, der har allermest behov, samt en høj grad af generel naturbeskyttelse. 

Jubilæet markeres også med en storstilet jubilæumsbog, med spændende fortællinger om fuglene og naturen i fondens reservater. Den er rigt illustreret med flotte natur- og fuglefotos. 

Læs mere om aktiviteter og arrangementer på www.fuglevaernsfonden.dk.

Den 31. august vil blive fejret med forskellige tiltag, som publiceres i pressen.

Knud Kyhn: Flyvende edderfugle. 1945

Knud Kyhn: Flyvende edderfugle. 1945

Johannes Larsen: Edderfugle over Hatterrevet. 1949

Johannes Larsen: Edderfugle over Hatterrevet. 1949

Michael Kvium: The Feast. 2007

Michael Kvium: The Feast. 2007

Carl Christian Tofte: Stor skrigeørn, rørhøg og rød glente. 2012

Carl Christian Tofte: Stor skrigeørn, rørhøg og rød glente. 2012