Kehnet Nielsen – Den store gestus

17. februar – 8. april 2018

Billedkunstneren Kehnet Nielsen var en af forgrundsfigurerne i 1980ernes heftige maleri. For mere end 30 år siden viste udstillingsstedet Tranegården en gruppeudstilling, som i dansk sammenhæng blev skelsættende. Den hed »Kniven på hovedet«. Titelbilledet var malet af Kehnet Nielsen – et maleri, der nu befinder sig på Statens Museum for Kunst. Med den udstilling fik det såkaldt vilde maleri sit egentlige gennembrud i København, næsten samtidig med at tysk og italiensk heftigt maleri brød igennem på ”Documenta” i Kassel i 1982.

Mange af de meget talentfulde deltagende akademielever fra dengang er i dag etablerede navne, som man kan møde på udstillinger og i museernes samlinger. Maleriet var i de foregående år blevet dømt nærmest ude. Men den opfattelse blev hermed gjort til skamme.

De vildes billeder fremstod som heftigt maleri med figurative indslag, neonfarver, storbyindianere, punkstemning og meget brede armbevægelser – og nogle troede, at der var tale om storm i et glas vand. Men det var mere alvorligt og idébetonet end som så. Og under alle omstændigheder overlevede maleriet, selv om gruppen efter nogle få år spredtes i flere retninger.

Kehnet Nielsen fandt sin retning, da han udviklede et storladent og romantisk maleri i en slags nordisk tradition. Han arbejder undertiden med en antydet figuration, men hans meget stoflige, pastose og gennemarbejdede billeder er i reglen forestillingsløse.

Gennem billedernes titler og ved hjælp af ord, som undertiden indgår i maleriernes flader, er de imidlertid stærkt stemnings- og associations- skabende og båret af en udtalt litterær og kunsthistorisk ballast. Mange af dem er ganske enkelt også vidunderligt smukke – og samtidig mærker man, at der bag hans billeder ligger seriøse overvejelser over ikke alene maling og maleri, men også tilværelsen som sådan. Det er en eksistentiel alvor, der findes i de melankolske farvestrømme i hans store lærreder. Farve og rum – kultur og natur kan siges at være nogle af kodeordene til hans maleri.

Han er født i København 1947. I dag lever og arbejder han i Kgs. Lyngby. Han havde sin afgang som uddannet maler og grafiker fra Kunstakademiet i København i 1982, og han modtog endvidere Eckersberg Medaillen i 1996.

Foruden at være maler er han også digter og er bredt funderet i litteraturen og kunsthistorien. Hvilket man også kan forvisse sig om i det fine KATALOG, udgivet af Sophienholm, produceret af Winther Grafik og med bidrag af ham selv, samt Flemming Friborg, Lisbeth Bonde og Benedicte Bojesen.

Indsats/udfald. Væltende birkestammer, 1984, olie og vinyl på lærred

Indsats/udfald. Væltende birkestammer, 1984, olie og vinyl på lærred

Poetic map I, 1993-1994, olie på lærred

Poetic map I, 1993-1994, olie på lærred

Atelier/studio/landscape. Purple/green/orange, 2009-2010, olie på lærred

Atelier/studio/landscape. Purple/green/orange, 2009-2010, olie på lærred

Untitled (O.T.T.W.W.), 2017, 200 x 200cm, olie på lærred

Untitled (O.T.T.W.W.), 2017, 200 x 200cm, olie på lærred