Nina Sten-Knudsen – Love, Fear and Evil

8. september – 4. november 2018 

Nina Sten-Knudsen (f. 1957) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1982. Og udsprunget af det ”unge vilde” maleris indtog i Danmark. Men i modsætning til sine kolleger dyrkede hun ikke værdisammenbruddet. Hun tog i stedet udgangspunkt i menneskehedens og kunsthistoriens store fortællinger. Således har hun holdt fast i, at hun ville tage livtag med menneskets grundvilkår i sine værker.

Hun har altid arbejdet figurativt, med mange billedlag og historier i hvert enkelt maleri. Men i denne udstilling har fortællingen fået en ny form og dimension. I billedernes kronologi binder hun alle sine berøringsflader sammen i en moderne, poetisk, men også skræmmende myte.

’Love, Fear and Evil’ er en billedfortælling med en begyndelse og en slutning. Udstillingens 46 værker er ophængt i et kronologisk fremadskridende forløb – som var de en tegneserie eller en film. Billedtitlerne er alle små prosastykker eller digte. Billeder og tekster er indskrevet i hinanden og danner tilsammen fortællingens hele. Teksterne giver billederne en ekstra dimension, og samtidigt udvides teksternes betydning gennem billederne.

Hun har fået sine forestillinger, idéer og drømme til at hænge sammen i én stor fortælling, der handler om ondskab, angst, sorg, smerte og fortidens forbrydelser. Om kolonimagternes forbrydelser i Afrika. Om nazisternes forbrydelser. Om udnyttelse af børnearbejdere. Om livet som heroinjunkie. Og om jagten på en forklaring på, hvor ondskaben kommer fra. Men også en fortælling om, at der er en mulighed for forvandling og forløsning!

Som beskuer hvirvles vi ind i og gribes af fortællingen. Både på grund af teksternes og billedernes narrative struktur. Men også fordi vi får historien fortalt af en jeg-fortæller, som vi kan identificere os med. Samtidigt er det svært at skelne mellem virkelighed og fortælling. Vi bliver hele tiden tvunget til at spørge, om det vi er vidne til er noget, der faktisk er sket, eller om det er fiktion.

Billederne er i alle størrelser og formater – fra miniaturer til monumentale malerier. Og udstillingen består ikke kun af malerier. Fortællingen bliver også fortalt ved hjælp af tegninger, fotografier og video. Centralt i udstillingen er den store væginstallation ’Slottet’, der består af et utal af billeder og genstande som sammenfatter hele forløbet – som var den en middelalderlig altertavle.

I forbindelse med udstillingen, som også har været vist på Horsens Kunstmuseum, er der publiceret et samlet bogværk over det store udstillingsprojekt, hvor Nina Sten-Knudsen endnu engang overbeviser os om sit unikke talent til at forene ord og billeder.

Kvindernes kampdag

Kvindernes kampdag

Love, Fear and Evil

Love, Fear and Evil

Nina Sten-Knudsen i atelieret. Foto: Anders Sune Berg

Nina Sten-Knudsen i atelieret. Foto: Anders Sune Berg