Introduktion

fattig-holm.jpg

Sophienholms oprindelige bygning er opført i 1768 af generalpostamtdirektør Theodorus Holm og opkaldt efter hans hustru Sophie Holm på et landsted udstykket fra Frederiksdal slot.

Sit nuværende klassicistiske udseende fik bygningen i begyndelsen af 1800-tallet, da storkøbmanden Constantin Brun lod hovedbygningen ombygge og den tilhørende park nyanlægge ved den franske arkitekt Jean Jacques Ramée.

Constantin Bruns hustru Frederikke Brun er den person, der tydeligst har sat sit præg på Sophienholms historie. Det er ikke mindst hendes fortjeneste, at Sophienholm i dag betragtes som en af de fornemste repræsentanter for dansk salonliv i det 19. århunderede.

Den vidt berejste digterinde omgikkes en række af tidens toneangivende kulturpersonligheder i Europa, og en stor del af dem aflagde Sophienholm hyppige besøg.

Sin egentlige blomstringstid fik stedet fra omkring 1810. Her mødtes forfattere som Baggesen, Oehlenschläger og Johan Ludvig Heiberg med andre af guldaldertidens store kunstnere, komponister og digtere fra ind- og udland.

Efter familien Brun kom huset i andres eje. I perioden 1883-1963 var det i familien Allers besiddelse, og derefter overtog Lyngby-Taarbæk Kommune ejendommen.

Hovedbygningen benyttes i dag til kunstudstillinger året rundt – i respekt for datidens kulturelle aktiviteter på stedet. Der sættes fokus på relevante temaer, der vises separatudstillinger med markante kunstnere, og der arrangeres aktuelle kunsthistoriske udstillinger.