Torsdag den 19. september kl. 19-20

Opbrud af grænser
– nybrud i kunsten

Kysset Berlinmuren.jpg

Efter murens fald blev Berlin symbolet på et nyt samlet Europa, og metropolen blev igen samlingspunktet for kunstnere fra hele den vestlige verden.  Nedbrydningen af grænser betød et opbrud med alt det velkendte og gav en kunstnerisk frihed, som skabte grobund for helt nye udtryksformer. Kunsthistoriker- og anmelder Trine Ross fortæller om de nye kunstretninger, som opstod i kølvandet af murens fald i 1989. Og om den internationale kunstscene i Berlin, som også har tiltrukket mange unge danske kunstnere.

Trine Ross er magister i kunsthistorie, kunstanmelder- og skribent ved Politiken og en hyppigt brugt kunstdebattør, som bl.a. kan opleves som holdkaptajn i DR’s Kunstquizzen.

Arrangementet er en del af Golden Days Festival 2019, som markerer 30-året for murens fald.

Entré 50 kr.