Kehnet Nielsen – Den store gestus


17. februar – 8. april 2018


Billedkunstneren Kehnet Nielsen var en af forgrundsfigurerne i 1980ernes heftige maleri. For mere end 30 år siden viste udstillingsstedet Tranegården en gruppeudstilling, som i dansk sammenhæng blev skelsættende. Den hed »Kniven på hovedet«. Titelbilledet var malet af Kehnet Nielsen – et maleri, der nu befinder sig på Statens Museum for Kunst. Med den udstilling fik det såkaldt vilde maleri sit egentlige gennembrud i København, næsten samtidig med at tysk og italiensk heftigt maleri brød igennem på ”Documenta” i Kassel i 1982.Kehnet Nielsen

Indsats/udfald. Væltende birkestammer, 1984, olie og vinyl på lærred


Mange af de meget talentfulde deltagende akademielever fra dengang er i dag etablerede navne, som man kan møde på udstillinger og i museernes samlinger. Maleriet var i de foregående år blevet dømt nærmest ude. Men den opfattelse blev hermed gjort til skamme.Kehnet Nielsen

Poetic map I, 1993-1994, olie på lærred


De vildes billeder fremstod som heftigt maleri med figurative indslag, neonfarver, storbyindianere, punkstemning og meget brede armbevægelser – og nogle troede, at der var tale om storm i et glas vand. Men det var mere alvorligt og idébetonet end som så. Og under alle omstændigheder overlevede maleriet, selv om gruppen efter nogle få år spredtes i flere retninger.Kehnet Nielsen

Emigration black/rose, 2000, olie på lærred


Kehnet Nielsen fandt sin retning, da han udviklede et storladent og romantisk maleri i en slags nordisk tradition. Han arbejder undertiden med en antydet figuration, men hans meget stoflige, pastose og gennemarbejdede billeder er i reglen forestillingsløse.Kehnet Nielsen

Atelier/studio/landscape. Purple/green/orange, 2009-2010, olie på lærred


Gennem billedernes titler og ved hjælp af ord, som undertiden indgår i maleriernes flader, er de imidlertid stærkt stemnings- og associations- skabende og båret af en udtalt litterær og kunsthistorisk ballast. Mange af dem er ganske enkelt også vidunderligt smukke – og samtidig mærker man, at der bag hans billeder ligger seriøse overvejelser over ikke alene maling og maleri, men også tilværelsen som sådan. Det er en eksistentiel alvor, der findes i de melankolske farvestrømme i hans store lærreder. Farve og rum – kultur og natur kan siges at være nogle af kodeordene til hans maleri.Kehnet Nielsen

Strand-rosa-white, 2014, olie på lærred


Han er født i København 1947. I dag lever og arbejder han i Kgs. Lyngby. Han havde sin afgang som uddannet maler og grafiker fra Kunstakademiet i København i 1982, og han modtog endvidere Eckersberg Medaillen i 1996.Kehnet Nielsen

Untitled (O.T.T.W.W.), 2017, 200 x 200cm, olie på lærred


Foruden at være maler er han også digter og er bredt funderet i litteraturen og kunsthistorien. Hvilket man også kan forvisse sig om i det fine KATALOG, udgivet af Sophienholm, produceret af Winther Grafik og med bidrag af ham selv, samt Flemming Friborg, Lisbeth Bonde og Benedicte Bojesen.

Aktuel udstilling

Udstillinger 2018

Tidligere udstillinger