Introduktion


Sophienholms oprindelige bygning er opført i 1768 af generalpost- amtdirektør Theodorus Holm og opkaldt efter hans hustru Sophie Holm på et landsted udstykket fra Frederiksdal slot.

Sit nuværende klassicistiske udseende fik bygningen i begyndelsen af 1800-tallet, da storkøbmanden Constantin Brun lod hovedbygningen ombygge og den tilhørende park nyanlægge ved den franske arkitekt Jean Jacques Ramée.

H.G.F. Holm: Sophienholm i Frederiksdal. 1826-28

Constantin Bruns hustru Frederikke Brun er den person, der tydeligst har sat sit præg på Sophienholms historie. Det er ikke mindst hendes fortjeneste, at Sophienholm i dag betragtes som en af de fornemste repræsentanter for dansk salonliv i det 19. århunderede.

Den vidt berejste digterinde omgikkes en række af tidens toneangivende kulturpersonligheder i Europa, og en stor del af dem aflagde Sophienholm hyppige besøg.

G.L. Lahde: Frederikke og Constantin Brun. 1798-99.

Sin egentlige blomstringstid fik stedet fra omkring 1810. Her mødtes forfattere som Baggesen, Oehlenschläger og Johan Ludvig Heiberg med andre af guldaldertidens store kunstnere, komponister og digtere fra ind- og udland.

Efter familien Brun kom huset i andres eje. I perioden 1883-1963 var det i familien Allers besiddelse, og derefter overtog Lyngby-Taarbæk Kommune ejendommen.

Hovedbygningen benyttes i dag til kunstudstillinger året rundt – i respekt for datidens kulturelle aktiviteter på stedet. Der sættes fokus på relevante temaer, der vises separatudstillinger med markante kunstnere, og der arrangeres aktuelle kunsthistoriske udstillinger.

Introduktion

Arkitekturen

Salonlivet

Parken