Hanne Varming: Konen med æggene


Hanne Varming: Konen med æggene

Hanne Varmings bronceskulptur "Konen med æggene" fra år 2000 er opstillet overfor hoved-indgangen til Sophienholm.

Cobraloftet

Norske Hus

Hein Heinsen

Hanne Varming

Ib Spang Olsen

Ingvar Cronhammar

J. Haugen Sørensen

Pontus Kjerrman

Torben Schønherr

Anker Hoffmann

Leif Sylvester

Gunnar Westman