Udstillinger 2018


CORNER 2018

13. januar – 11. februar


CORNER 2018

Kunstnersammenslutningen Corner har efterhånden taget fast månedligt ophold på Sophienholm i forårssæsonen, og kan i år fejre 10-års jubilæum her. Publikum bliver budt på et stadigt fornyende møde med nogle af samtidskunstens bedste udøvere af den ekspressivt figurative malerkunst. Corners mål falder fint i tråd med Sophienholms, hvis mission det netop er at formidle aktuelle og kunsthistoriske udstillinger til et bredt publikum. I form af kunst på lærred, foto, kunsthåndværk, skulptur, m.v. Udtryksformen kendetegner også Corners internationale venner og gæster fra så forskellige yderpoler som USA og Kina. Foruden hovedbygningen er der mulighed for oplevelser i henh.v. café, staldbygning, drivhus og det Norske Hus ude i parken. Læs mere


Kehnet Nielsen: ”Den store gestus”

17. februar – 8. april


Kehnet Nielsen: ”Den store gestus”

Dansk maler og grafiker. Født 1947. Bor og arbejder i Lyngby. Uddannelse: Det Kgl. Danske Kunstakademi 1977-82. Han er en central figur blandt De Unge Vilde, der brød igennem med udstillingen Kniven på hovedet (1982, Tranegården, Gentofte), der havde titel efter et af hans ikoniske billeder. Og hvor det moderne maleri, efter en tid i krise, genfandt troværdighed og publikums interesse. Siden har han dog søgt et romantisk maleri i nordisk tradition, ofte melankolsk, mørkt, stofligt, stort og pastost. Udstillingen her kalder han ”Efterlandskaber”. Antydet figuration og tolkning af landskabers hemmeligheder kan spores, men om noget dyrkes farven i hans billedserier og vidner om kunstnerens eksistentielle kamp med lærred, farve og rum. Læs mere


Johannes Larsens have

14. april - 10. juni


Johannes Larsens have

I anledning af Johannes Larsens 150-års fødselsdag er Sophienholm med til at fejre den berømte malers runde fødselsdag. Selv om han gennem årene ofte har besøgt Sophienholm, har det ikke været med det særlige fokus på haven, og dens betydning som rum, motiv, genre, minde, smag, følelse og form i både direkte og symbolsk forstand. Haven i Kerteminde, var omdrejningspunkt for Alhed og Johannes Larsens liv og en meget væsentlig del af begges kunstneriske arbejder. Hvilket også kan siges om deres fælles venner og kolleger Fritz og Anna Syberg, som også er repræsenteret på udstillingen. Nogle har tolket det som om disse, for den danske kunsthistorie meget væsentlige, malere her kommer med en kærlighedserklæring til dybet af den danske folkesjæl.


Sommerlandets arkitektur

16. juni - 2. september


Sommerlandets arkitektur

Udstillingen vil vise fritidskulturens udvikling i Danmark lige fra 17- og 1800 tallets landsteder (Sophienholm f.eks.) over forrige århundredes sommervillaer, mellemkrigstidens feriehytter og tressernes typehuse til årtusindskiftets eksperimenterende fritidsbebyggelser og grønne livsformer. Der vises originale tegninger, akvareller, fotografier og modeller fra Danmarks Kunstbiblioteks samlinger samt tilsvarende materiale og genstande fra andre arkiver og museer. Der vil blive præsenteret materiale, som aldrig tidligere har været vist for offentligheden. Desuden udgives et stort bogværk med bidrag af nogle af de mest kompetente fagfolk inden for emnet, redigeret af Nan Dahlkild forfatter, mag.art. og udstillingens kurator.


Nina Sten-Knudsen: ”Love, Fear and Evil”

8. september – 4. november


Nina Sten-Knudsen: ”Love, Fear and Evil”

Nina Sten-Knudsen (f. 1957) er, ligesom Kehnet Nielsen, uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1982. Og udsprunget af det ”unge vilde” maleris indtog i Danmark. Men i modsætning til sine kolleger dyrkede hun ikke værdisammenbruddet. Hun tog i stedet udgangspunkt i menneskehedens og kunsthistoriens store fortællinger. Således har hun holdt fast i, at hun ville tage livtag med menneskets grundvilkår i sine værker. Hun har altid arbejdet figurativt, med mange billedlag og historier i hvert enkelt maleri. Men i denne udstilling har fortællingen fået en ny form og dimension. I billedernes kronologi binder hun alle sine berøringsflader sammen i en moderne, poetisk, men også skræmmende myte.


Carl Henning Pedersen og Sidsel Ramson:
”Kunst og Kærlighed”

17. november - 13. januar 2019


Carl Henning Pedersen og Sidsel Ramson: <br>”Kunst og Kærlighed”

Lyngby Kunstforenings vinterudstilling er i år en manifestation af det 32-årige samliv baseret på kærlighed, udforskende rejser og kunstnerisk inspiration mellem maleren Carl-Henning Pedersen og fotografen Sidsel Ramson. Med Carl-Henning Pedersens billeder, hvoraf flere ikke har været udstillet før, og fotografier fra deres rejser spinder Sidsel Ramson historien om deres fælles rejse gennem kunst og kærlighed. Udstillingen er samtidig en markering af 70 året for Cobra-gruppens opståen i 1948. CHP er repræsenteret på Cobraloftet, som kunstforeningens daværende formand, Lyngbys borgmester Fenneberg, skaffede til Sophienholm. Det blev anbragt i det rum i Staldbygningen, hvor Lyngby Kunstforening siden har stået for rækken af mindre udstillinger.Tilbage til oversigten

Aktuel udstilling

Udstillinger 2018

Tidligere udstillinger