Danmark under forvandling

12. november 2011 – 15. januar 2012

Hvordan ser Danmark ud? Og kan man overhovedet i dag repræsentere nationen som billede? Fjorten danske fotografer har taget udfordringen op: At skildre det danske landskab med dets særlige præg, baghaver, kyster og monumenter, som det tager sig ud med deres øjne i dag. Sophienholm og Gl Holtegaard viser nu i fællesskab resultatet – det hidtil største fotokunstneriske projekt herhjemme – Danmark under forvandling.

De fjorten fotografer blev sendt ud i landet i perioden 2008-2009. På udstillingen følger vi i fotografernes fodspor på rejsen gennem deres Danmark, gennem klit og hede, over byens pladser og ind mellem skovens træer, gennem forstæder og parcelhuskvarterer og ingenmandslandet af indkøbscentre og udkantsområder, gennem barndomslandets hjemlige tryghed, og langs kysterne til det yderste af landets grænser.

Udstillingen giver et sjældent indblik i fotografernes fortolkning af landskabet som kunstnerisk og kulturhistorisk motiv. Det traditionelle begreb om landskabsfotografiet bliver kraftigt udfordret i fotografernes arbejde, hvor referencerne spænder fra guldalderens landskabsmaleri over den nøgternt dokumenterende kortlægning til konceptkunsten. Værkernes forskellighed inviterer os inden for til en debat om Danmarks mange mulige landskaber og fremtidsperspektiver. De insisterer på mangfoldighed og splitter derved på positiv vis forestillingen om en entydig national enhed, og vidner om menneskers personlige forhold til de steder og landskaber, der omgiver os, og hvorigennem vi identificerer os.

Udstillingen er et interessant projekt netop i disse år, hvor vi oplever store samfundsmæssige og kulturelle ændringer i kølvandet på globaliseringen. Udstillingen præsenterer hele Danmark som motiv, men oplevet igennem 14 personlige optikker. Udstillingen insisterer ikke på en national enhed og identitet, men giver mulighed for at få perspektiveret sit eget personlige danmarksbillede; for hvordan ser Danmark egentlig ud i vore egne øjne, og hvordan er kunsten med til at forme dette billede?"

Fra Nikolai Howalts tema om den danske grænse som metafor for in- og eksklusioner og politiske og mentale barrierer til Kirsten Kleins sublime sort/hvide urlandskaber.
Fra Peter Brandes billedlige bearbejdninger af kirken som relikvie til John Jedbos registrerende rejse på tværs over Jylland og Trine Søndergaards kølige registreringer af natur genopretningsprojekter, der stiller spørgsmål til vores forestilling om naturlighed og autenticitet.
Jørgen Borgs hovedmotiv er havnen som industriområde, mens Mads Gamdrup transformerer landskabet til ulmende farveabstraktioner.
Christina Capetillo fokuserer på landskabets arkitektoniske linier, mens Henrik Saxgren løfter sig 40 meter op over sine infrastrukturelle motiver ved hjælp af en kæmpe kran.
Hos Janne Klerk udforskes kystlinien mens Krass Klement på dokumentarisk vis opsøger udkants Danmark og disse områders ”mindre skønne” motiver.
Astrid Kruse Jensen fanger mørket og byens tomme pladser, der netop er blevet forladt og Fie Johansen bearbejder byens rum i kontraster mellem det pæne og planlagte overfor terrain vagues og marginaliserede steder.
Endelig opsøger Joakim Eskildsen begrebet ”hjem” og familien i et nærmest magisk erindringsfotografi.

Direktør Benedicte Bojesen, Sophienholm, og direktør Mads Damsbo, Gl Holtegaard, udtaler: Det er en stor glæde i fællesskab at kunne præsentere Danmark under forvandling. Det er første gang, at vores to kunsthaller arbejder sammen om at vise en udstilling. Og publikum kan glæde sig til ikke alene at opleve landskabet i de smukke fotografier, men ligeledes som en forunderlig rejse i tid gennem Gl Holtegaards majestætiske barokanlæg og Sophienholms romantiske have.

Deltagende fotografer
På Sophienholm: Jørgen Borg, Peter Brandes, Nicolai Howalt, John Jedbo, Astrid Kruse Jensen, Janne Klerk og Henrik Saxgren
På Gl Holtegaard: Christina Capetillo, Krass Clement, Joakim Eskildsen, Mads Gamdrup, Fie Johansen, Kirsten Klein og Trine Søndergaard.

Fakta
Danmark Under Forvandling er det hidtil største fotokunstneriske og kulturhistoriske projekt i Danmark. Et udvalg af Danmarks bedste fotografer har rejst rundt i Danmark og fotograferet i perioden 2008 - 2009. De mange hundrede fotografier skærer en skive i tiden og skildrer land og by skabt på de æstetiske, idémæssige og visuelle præmisser, som fotografiet giver. De nyoptagne fotografier af Danmark belyser, hvorledes natur og kultur spiller sammen i de landskaber, der omgiver os. Projektet giver et øjebliksbillede af landet til bevaring for eftertiden. Udstillingen Danmark under forvandling er forankret og gennemført i samarbejde med Museet for Fotokunst/Brandts. Udstillingen er kurateret af Louise Wolthers, Nanna Schmelling og direktør for Museet for Fotokunst, Ingrid Fischer Jonge. Der er udgivet et udstillingskatalog på dansk, tysk og engelsk. Udstillingen har været vist på Museet for Fotokunst og HEART Herning Museum of Contemporary Art.

John Jedbo: Viborg Banegård 2008

John Jedbo: Viborg Banegård 2008

Jørgen Borg: Sandvig 2009

Jørgen Borg: Sandvig 2009

Janne Klerk: Fænø 2008

Janne Klerk: Fænø 2008

Astrid Kruse Jensen: Nordhavn - København 2008

Astrid Kruse Jensen: Nordhavn - København 2008

Henrik Saxgren: Sortedammen - København 2008

Henrik Saxgren: Sortedammen - København 2008