Udstillinger 2019

Mia Nelle Drøschler.jpg

CORNER 2019
19. januar – 17. februar

Corner er en af de kunstnerstyrede sammenslutninger, der stadig er tilbage i en tid, hvor hovedparten af udstillinger og udstillingssteder drives af gallerier og kuratorer. Kunstnersammenslutningerne drives af kunstnerne selv; de vælger selv, hvem de vil udstille og arbejde sammen med. I fællesskab besluttes det hvordan udstillingen skal opbygges og fungere. Det er en særegen dansk tradition, som er opstået nogenlunde samtidig med andelstanken. Corners kendetegn er en bred vifte af samtidig, fortrinsvis figurativ og ekspressiv, kvalitetskunst. Den er spillevende på trods af, at figurationen flere gange gennem tiden er blevet dømt ude. Desværre har er sammenslutningernes naturlige tilholdssted Charlottenborg lukket for udstillingstraditionen. Men Corner er nu atter på et kort årligt ”besøg” på Sophienholm.


Hansen-Bigum.jpg

Peter hansen & Martin Bigum – Det Maleriske Nu
23. februar – 28. april

En af de centrale skikkelser i kunstnergruppen Fynboerne: Peter Hansen (1868-1927) er netop fyldt 150 år. Det har en af vores markante samtidskunstnere, Martin Bigum (f. 1966) valgt at gøre en dyd ud af, ved at gå i dialog og således i samklang med sine egne værker at vise det ved Peter Hansens kunst, der gør ham til en vigtig og aktuel skikkelse i dansk kunst også i dag. Bigum, der har en meget stor kunsthistorisk viden og horisont, udtrykker sig i forskellige kunstneriske medier, men har nu i mange år særlig helliget sig maleriet. De to maleres mange fælles kvaliteter i form af det maleriske blik, temperament og det tekniske håndelag, samt indlevelsesevnen gør denne ”artist talk” til et usædvanligt og interessant møde. Tilrettelagt i samarbejde med Faaborg Kunstmuseum. Læs mere


Grete med hatten.jpg

Grete Jensen – Den ukendte keramiker
23. februar – 28. april

Grete Hansen (1906-1935) var datter af Peter Han-sen. Blev senere til Jensen gennem sit giftermål med Johannes V. Jensens søn. Hun blev uddannet fra Kunstindustrimuseets keramiske skole, og var ophavskvinde til samt kunstnerisk leder af det firma, der fra 1928 gik under navnet Hans og Grete Keramik, idet hun sluttede sig sammen med sin fætter Hans Syberg i etableringen af firmaet. Grete stod dels for keramikkens dekorationer med sin lette og legende streg med blomster, fugle, dyr og menneskefigurer, men også for keramikkens formgivning. En æstetisk helhed som blev overtaget af firmaet Syberg Keramik efter Gretes alt for tidlige død. I farveholdning og lethed ses et slægtskab med de kvindelige kunstnere i hendes familie, bl.a. Anna Syberg. Tilrettelagt i samarbejde med Johs. Larsen Museet, Kerteminde. Læs mere


Jens Bohr.jpg

Fynsk Forår
4. maj – 30. juni

Den Fynske Forårsudstilling havde sin start i 1929 – først i Odense og de senere år på SAK i Svendborg – og kan derfor i år fejre sit 90-års jubilæum. De første mange år bestod gruppen udelukkende af fynske malere, men lige fra starten formåede Den Fynske Forårsudstilling at tiltrække anerkendte kunstnere fra hele landet og udlandet, og bl.a. kunstnere som Emil Nolde, Käthe Kollwitz og Pablo Picasso har været gæster på udstillingen, ligesom Harald Giersing, Jens Søndergaard m.fl. Udstillingen sigter på, i spændet mellem f.eks. Fritz Syberg og Kay Christensen til Lars Abrahamsen og Jens Bohr at vise hvad den danske kunstnersammenslutningsmodel kan, og hvordan den er videreført helt op til i dag, hvor de årlige udstillinger stadig fremstår både levende og nyskabende. Tilrettelagt i samarbejde med KunstCentret Silkeborg Bad. Læs mere


100 aar keramik.jpg

100 års dansk keramik
6. juli – 8. september

Udstillingen, som dokumenterer keramikkens historie, vitalitet og diversitet fra Thorvald Bindesbøll og frem, er baseret på nogle store privatsamlinger, samt museumslån. Værkstedskeramikken har i 1900-tallet udviklet sig til et fagområde, der bevæger sig mellem kunstnerkeramik og brugskunst med udgangspunkt i pottemageriet. Begrebsliggørelsen af sammenhængen mellem kunst og keramik var i slutningen af 1990’erne i rivende udvikling. Danske grupperinger influeres i stigende grad af internationale kontaktflader, og man har inden for de sidste 20-30 år set at selve materialiteten er blevet et omdrejningspunkt. Eksempelvis i Bente Skjøttgaards og Morten Løbner Espersens glasureksperimenter og i Karen Bennickes og Steen Ibsens komplekse skulpturer. Tilrettelagt i samarbejde med Det Danske Hus i Paris, og Skovgaard Museet, Viborg. Læs mere


Karin Lund.jpg

Karin Birgitte Lund – Sagaerne og pengene
14. september – 10. november

I 2014 udkom den danske nyoversættelse af den komplette udgave af Islændingesagaerne med 40 illustrationer til 40 sagaer af billedkunstneren Karin Birgitte Lund (f. 1946). Tegningerne udstilles som led i begivenhederne omkring 100-året for Islands selvstændighed. De illustrerer sagaerne med motiver fra vikingetidens og middelalderens Island, Danmark, Norge og Sverige, der gennem kunstnerens fortolkning giver indtryk af denne tids spændende æstetik. Billederne er således inspireret af middelalderens islandske håndskrifter, kalkmalerier fra danske kirker, norske stavkirker og gotlandske billedsten. Samt en serie helt nye tegninger i store formater inspireret af sagatiden. Udstillingen omfatter desuden flere andre emnekredse, og ikke mindst; originalerne til noget næsten hver eneste dansker kender til – nemlig vores pengesedler.


Lars Høeg.jpg

Fuldt Flor
16. november – 12. januar 2020

Lyngby Kunstforenings vinterudstilling har i år ­blomsten i centrum. Måske interessant at vise en udstilling om blomster i vintertiden, hvor mange blomster ude i naturen netop ikke blomstrer. Blomstertemaet i konkret, overført og symbolsk form binder udstillingen og de 20 kunstnere sammen gennem maleri, tegning, grafik, skulptur, video og installation. De deltagende kunstnere er: Anette Abrahamsson, Lone Arendal, Milena Bonifacini, Jacob Borges, Gay Christensen, Svend Danielsen, Alba Enström, Maria Finn, Vibeke Glarbo, Lars Høeg, Hjördis Haack, Nina Maria Kleivan, Lis Nogel, Miguel Vega Olivares, Peter Ojstersek, Finn Naur Petersen, Niels Plenge, Anne Marie Ploug, Preben Franck Stelvig og Anna Sørensen.